Engelsk-dansk oversættelse af "barometer"

EN

"barometer" dansk oversættelse

volume_up
barometer {substantiv}
DA

"barometer" engelsk oversættelse

EN

barometer {substantiv}

volume_up
Incomes are in fact the barometer of the viability of farms.
Indkomsterne er det relevante barometer for bedrifternes levedygtighed.
In any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
I hvert tilfælde bliver Kaliningrad et barometer for vores relationer.
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energi er et barometer for EU ' s og Ruslands interesser og økonomier.
DA

barometer {et}

volume_up
barometer
Indkomsterne er det relevante barometer for bedrifternes levedygtighed.
Incomes are in fact the barometer of the viability of farms.
I hvert tilfælde bliver Kaliningrad et barometer for vores relationer.
In any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
Energi er et barometer for EU ' s og Ruslands interesser og økonomier.
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.

Eksempelsætninger "barometer" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishEnergy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energi er et barometer for EU ' s og Ruslands interesser og økonomier.
EnglishWe are thus opposed to a comparison of the employment barometer with the environmental section.
Vi er således imod, at beskæftigelsesbarometret sammenlignes med miljøområdet.
EnglishGiven this dilemma, there is no point in setting up an extensive employment barometer.
I lyset af dette dilemma er der ingen grund til at opstille et omfattende beskæftigelsesbarometer.
EnglishIn any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
I hvert tilfælde bliver Kaliningrad et barometer for vores relationer.
EnglishIncomes are in fact the barometer of the viability of farms.
Indkomsterne er det relevante barometer for bedrifternes levedygtighed.
EnglishOccasionally the barometer gives a real storm reading.
EnglishIn the accident barometer measured against the gauge of shipwrecks the traditional mercury has been replaced by oil or residual acid.
Hvis ulykkesbarometret viser hyppigheden af forlis, er den almindelige kviksølv erstattet med olie eller syrerester.
EnglishThe first is that the present discussion on Romania is, in my view, the best possible barometer of the current enlargement round.
For det første er den diskussion, som nu føres om Rumænien, i mine øjne den bedst mulige evaluering af den nuværende udvidelsesrunde.
EnglishThe latest Euro-barometer data shows scepticism is rising, perhaps as a true reflection of this inability to negotiate.
Dataene fra den sidste Eurobarometer-undersøgelse forudser en stigende skepsis, som måske er en tro afspejling af denne manglende forhandlingsevne.
EnglishThe barometer of European public opinion, published in recent days in various newspapers, illustrates the schizophrenia we face.
Det europæiske barometer, der i de seneste dage er blevet offentliggjort i diverse aviser, afspejler den skizofrene situation, vi befinder os i.
EnglishThe energy issue has become a sensitive barometer of the relationship between the European Union and Russia, one which could also lead to conflict.
Energispørgsmålet er blevet et følsomt barometer for forholdet mellem Den Europæiske Union og Rusland og vil også kunne føre til konflikter.
EnglishThe extension of voting by qualified majority and of policies governed by the co-decision process is another key political barometer.
Den øgede anvendelse af afstemning med kvalificeret flertal og af den fælles beslutningsprocedure til fastlæggelse af politikker er et andet vigtigt politisk termometer.
EnglishPeople's concerns over noise pollution, as we approach the third millennium, as shown by the latest surveys published by the Euro-barometer, are on the increase.
Borgernes bekymring over støjforureningen ved begyndelsen af det tredje årtusind er stigende, hvilket de undersøgelser, der er offentliggjort i det seneste Eurobarometer også viser.
EnglishMoreover, according to the most recent readings of the Euro barometer, the public opposition to Albania’ s possible accession is about the same as it is to Turkey’ s.
Af Eurobarometerets seneste meningsmålinger fremgår det for øvrigt, at offentlighedens modstand mod Albaniens eventuelle tiltrædelse er næsten lige så stor som modstanden mod Tyrkiets tiltrædelse.