Engelsk-dansk oversættelse af "basic idea"

EN

"basic idea" dansk oversættelse

volume_up
basic idea {substantiv}
EN

basic idea {substantiv}

volume_up
Otherwise I do agree very much with this overall policy and the basic idea behind it.
Hvad resten angår, er jeg næsten enig i betænkningens hovedlinjer og grundtanke.

Eksempelsætninger "basic idea" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOtherwise I do agree very much with this overall policy and the basic idea behind it.
Hvad resten angår, er jeg næsten enig i betænkningens hovedlinjer og grundtanke.
EnglishWe are well disposed towards the basic idea of the European Capital of Culture event.
Vi er positive over for grundidéen om europæiske kulturhovedstæder.
EnglishThat is the basic idea of the common foreign and security policy to which each of us can subscribe.
Det er grundtanken bag den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som enhver er enig i.
EnglishThe basic idea of the recycling proposal is that the polluter must pay.
Idéen med forslaget om genbrug er, at forureneren skal betale.
EnglishThe basic idea behind globalisation is the progressive integration of economies and societies.
Grundlæggende forstår man ved globalisering en progressiv integration af økonomier og samfund.
EnglishI object to the basic idea of raising the EU's foreign and security policy profile.
Jeg tager afstand fra den grundlæggende tanke om at styrke EU ' s udenrigs- og sikkerhedspolitiske profil.
EnglishThe basic idea behind innovative measures is the creation and utilisation of new operational models.
Den grundlæggende tanke for nyskabende aktioner er at skabe og udnytte nye arbejdsmodeller.
EnglishThat also ties in with the basic idea of subsidiarity in Europe.
Det svarer også til grundtanken om subsidiaritet i Europa.
EnglishThese observations bear out the report's basic idea.
Disse betragtninger bekræfter betænkningens grundlæggende princip.
EnglishThe risk entailed in a Europe 'à la carte ' is that the whole integrity and basic idea of EU cooperation will be lost.
Risikoen med et a la carte-Europa består i, at helheden og grundtanken med EU-samarbejdet går tabt.
EnglishHere in Parliament, there is also cause to remind everyone that the basic idea behind the Union was to create a common market.
I Parlamentet er der grund til at minde om, at Unionens grundlæggende idé var at skabe fælles markeder.
EnglishAs I say, I am prepared to support the basic idea that regions and administrative districts should have freedom of choice.
Jeg er som sagt parat til at støtte den grundlæggende tanke om, at kommunerne og regionerne skal have mulighed for at vælge.
EnglishAs long as such matters have not been clarified, I have to say to you in all honesty that I myself cannot consent to the basic idea.
Så længe det ikke er fastlagt, skal jeg åbent og ærligt sige Dem, at så kan jeg ikke engang støtte selve den grundlæggende idé.
EnglishThe basic idea is surely as follows: we want a strong European Union, a Union that can also assert itself vis-à-vis national interests.
Grundtanken er jo følgende: Vi vil have en stærk Europæisk Union, en Union, som også har gennemslagskraft over for de nationale interesser.
EnglishI refer here to the European enlightenment which, since Antiphon and Hippias of Elis, has argued the basic idea of equal freedom.
Jeg henholder mig til den europæiske oplysning, som siden Antifon og Hippias fra Elis har argumenteret efter princippet om samme frihed for alle.
EnglishThe basic idea is right.
EnglishIt is also not an entirely new departure, since the basic idea behind the directive has already been set out in the case law of the Court of Justice.
Der er heller ikke tale om et fuldstændigt omsving, idet direktivets grundlæggende idé i forvejen findes udtrykt i Domstolens retspraksis.
EnglishTo mix immigrants and asylum-seekers together in a fingerprint register is a departure from the basic idea of the UN Convention relating to the Status of Refugees.
At blande indvandrere og asylsøgere sammen i et fingeraftryksregister er et brud med den grundlæggende idé i FN ' s flygtningekonvention.
EnglishWe also want to include many of the valuable ideas from Parliament, as I see that you are prepared to support the basic idea of the performance reserve.
Vi vil i så fald også overtage mange værdifulde forslag fra Parlamentet, for jeg har bemærket, at De er parat til at acceptere grundidéen med reserven.
EnglishWith regard to the Castagnède report, the basic idea, as the rapporteur explained very well, is to try to harmonise reduced VAT rates.
I forbindelse med betænkningen af Castagnède er sagens kerne, som ordføreren så udmærket har fremlagt det, at forsøge at harmonisere merværdiafgiftssystemets reducerede satser.

Lignende oversættelser "basic idea" på dansk

basic adjektiv
idea substantiv
basic principle substantiv
underlying idea substantiv
basic agreement substantiv
basic need substantiv
basic food requirement substantiv
basic quantity substantiv
basic rule substantiv
basic form substantiv
Danish