Engelsk-dansk oversættelse af "basis"

EN

"basis" dansk oversættelse

volume_up
basis {substantiv}
volume_up
rule basis {substantiv}
DA

"basis" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

basis {substantiv}

volume_up
Some Member States have introduced additional measures on a national basis.
Nogle medlemsstater har på national basis indført yderligere foranstaltninger.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.
Sådan et solidt koncept danner imidlertid basis for en troværdig udenrigspolitik.
There is more to be done on a voluntary basis and this can be interpreted at will.
Den findes mest på frivillig basis og tolkes helt individuelt.
DA

basis {en}

volume_up
basis (også: holdepunkt)
volume_up
basis {substantiv}
Nogle medlemsstater har på national basis indført yderligere foranstaltninger.
Some Member States have introduced additional measures on a national basis.
Sådan et solidt koncept danner imidlertid basis for en troværdig udenrigspolitik.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.
Den findes mest på frivillig basis og tolkes helt individuelt.
There is more to be done on a voluntary basis and this can be interpreted at will.

Eksempelsætninger "basis" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is now important to proceed on the basis of road safety and consumer demands.
Nu er det vigtigt at tage udgangspunkt i trafiksikkerheden og forbrugernes krav.
EnglishBut it is a problem which is affecting many European citizens on a daily basis.
Men det er jo et problem, som mange europæiske borgere har med at gøre hver dag.
EnglishThere is no legal basis on which to pronounce an EU-wide tobacco advertising ban.
Der er intet retsgrundlag for at vedtage et forbud mod tobaksreklame på EU-plan.
EnglishOn that basis, we would recommend a stimulating trade policy vis-à-vis Hong Kong.
På dette grundlag anbefaler vi en stimulerende handelspolitik over for Hongkong.
EnglishThat is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
Det er grunden til, at vi nu ønsker at forlænge retsgrundlaget for denne bistand.
EnglishWe will work on the basis of the frameworks laid down at the summit in Seville.
Vi vil arbejde på baggrund af de rammer, som blev fastlagt på topmødet i Sevilla.
EnglishThey just want a reasonable payment, made more quickly and on a regional basis.
De ønsker blot rimelige præmier udbetalt hurtigere og på et regionalt grundlag.
EnglishAs regards criticism in general, I regard this as the basis of any healthy debate.
Generelt med hensyn til kritik mener jeg, at det er et godt diskussionsgrundlag.
EnglishI believe that is exactly where the basis of the Commission's legitimacy lies.
Jeg mener, at det netop er herpå, at selve Kommissionens legitimitet er baseret.
EnglishThis would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
Dette ville ikke løse problemet med forskelsbehandling som følge af nationalitet.
EnglishMr President, if, on that basis the PPE will vote 'for ', then I will accept it.
Hr. formand, hvis PPE vil stemme» for« på det grundlag, vil jeg acceptere det.
EnglishEach applicant country must progress on the basis of their individual conditions.
Hver ansøgerstat skal rykke frem i processen på basis af sine egne forudsætninger.
EnglishWe need quicker decisions, decisions reached by the Council on a majority basis.
Vi har brug for hurtigere afgørelser, vi har brug for flertalsbeslutninger i Rådet.
EnglishThis was the political basis on which we were able to negotiate in Johannesburg.
Det var det politiske grundlag, som vi kunne forhandle ud fra i Johannesburg.
EnglishWe want to see a system in which refunds are made on the basis of actual costs.
Vi ønsker et system, hvor godtgørelsen gøres afhængig af de faktiske udgifter.
EnglishOthers say that the report has its basis in the Charter of Fundamental Rights.
Denne situation har haft en meget indviklet historie, som begyndte sidste sommer.
EnglishMy question, therefore, is as follows: what legal basis is there for this letter?
Derfor lyder mit spørgsmål: Hvilket retligt grundlag er dette brev baseret på?
EnglishIt is not impossible that an initiative will be taken on this basis in the future.
Det er ikke udelukket, at der tages et initiativ i fremtiden på dette grundlag.
EnglishWe should strive to follow this example and to monitor it on a continual basis.
Vi bør bestræbe os på at følge dette eksempel og overvåge udviklingen løbende.
EnglishWe accept the two regulations, but on the basis of clear consumer information.
Vi accepterer de to ordninger, men på grundlag af tydelig forbrugerinformation.

"basis of gender" dansk oversættelse

basis of gender
Danish
  • grundlag af køn
  • på grundlag af køn
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "basis":

basis