Engelsk-dansk oversættelse af "basket"

EN

"basket" dansk oversættelse

volume_up
basket {substantiv}
EN

basket {substantiv}

volume_up
basket (også: trug)
But the question is whether these gases should be included in this basket now or not.
Spørgsmålet er imidlertid, om disse gasser bør vedtages i denne kurv eller ej.
And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams.
Læg dem så i een Kurv og bær dem frem i Kurven sammen med Tyren og de to Vædre.
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
Således lod Herren mig skue: Se der var en kurv sommerfrugt.
We are asking for traceability at all levels, not just in the labelling of the products that go into the housewife's shopping basket, but also beforehand.
Vi kræver sporbarhed på alle niveauer og ikke kun med hensyn til mærkning af produkter, der befinder sig i en indkøbskurv, men gennem hele processen.

Eksempelsætninger "basket" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBut the question is whether these gases should be included in this basket now or not.
Spørgsmålet er imidlertid, om disse gasser bør vedtages i denne kurv eller ej.
EnglishHowever, mountains of paper were destined for the waste paper basket from the outset.
Men der var dog på forhånd bjerge af papir, som var bestemt til papirkurven.
EnglishAnd through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
men jeg blev igennem en Luge firet ned over Muren i en Kurv og undflyede af hans Hænder.
EnglishThat is why your proposals regularly end up in the Council's waste paper basket.
Derfor lander Deres forslag også regelmæssigt i Rådets papirkurv.
EnglishI will also mention the electronic'shopping basket ' used in e-commerce.
Lad mig også nævne den elektroniske indkøbsvogn i forbindelse med handel via internettet.
EnglishThen the disciples took him by night, and let him down by the wall in a basket.
Men hans Disciple toge ham ved Nattetid og bragte ham ud igennem Muren idet de firede ham ned i en Kurv.
EnglishThus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
Således lod Herren mig skue: Se der var en kurv sommerfrugt.
EnglishAnd thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams.
Læg dem så i een Kurv og bær dem frem i Kurven sammen med Tyren og de to Vædre.
EnglishMr President, Nigeria is a particularly bad apple in a basket of not too sound fruit.
Hr. formand, Nigeria er virkelig et meget råddent æble i kurven med ikke alt for frisk afrikansk frugt.
EnglishAnd the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the LORD thy God.
Så skal Præsten tage Kurven af din Hånd og sætte den hen foran HERREN din Guds Alter.
EnglishWhatever it was, it went straight into the wastepaper basket and no reply was sent back to Brussels.
Uanset årsagen, så røg det lige lukt i papirkurven, og der blev ikke sendt noget svar til Bruxelles.
EnglishA common foreign policy following new rules on qualified majority would be a basket with nothing in it.
En fælles udenrigspolitik med nye regler om kvalificeret flertal ville være en kurv uden indhold.
EnglishZimbabwe is a beautiful and once prosperous country with the potential to be the bread basket for the region.
Zimbabwe er et smukt og tidligere rigt land med mulighed for at kunne brødføde hele området.
EnglishOf course, it is important not to put all our eggs in one basket.
Naturligvis må vi ikke skære alle over én kam.
EnglishI cannot therefore support the idea of putting all the market's eggs in an anti-cyclical price policy basket.
Jeg kan derfor ikke støtte den idé, at meningen med hele sagen skulle være en anticyklisk prispolitik.
EnglishMonitoring gas by gas, rather than a global 'basket ' therefore seems more sound and reliable.
En " gas for gas« overvågning i stedet for en samlet overvågning af en» kurv« forekommer derfor at være mere sikker og pålidelig.
EnglishThe ECU was a basket of currencies which did not all react in the same way to the fluctuations of the dollar.
Ecuen var en valutakurv bestående af valutaer, der ikke alle reagerede på samme måde over for dollarens svingninger.
EnglishWe must put our eggs in the DDA basket first and foremost, and anything else should be seen as a digression from that.
Vi må først og fremmest satse på Doha-udviklingsdagsordenen, og alt andet skal ses som en afvigelse fra det.
EnglishAnd one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the LORD:
og en Skive Brød en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød som står for HERRENs Åsyn
EnglishZimbabwe was once the bread basket of Africa.

"basketball gym" dansk oversættelse

basketball gym
Danish
  • basketball gym
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"basket of goodies" dansk oversættelse

basket of goodies
Danish
  • kurv af godbidder
  • kurv af lækkerier
Mere chevron_right

"basket of groceries" dansk oversættelse

basket of groceries
Danish
  • kurv af dagligvarer
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "basket":

basket