Engelsk-dansk oversættelse af "be attentive"

EN

"be attentive" dansk oversættelse

DA
EN

be attentive [eksempel]

volume_up
be attentive
volume_up
obs. [fork.] (vær opmærksom)

Eksempelsætninger "be attentive" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is also apparent from the amendments that the committees have been attentive to this.
Det fremgår også af ændringsforslagene, at udvalgene har været opmærksomme herpå.
EnglishAnd could not find what they might do: for all the people were very attentive to hear him.
Og de fandt ikke hvad de skulde gøre; thi hele Folket hang ved ham og hørte ham.
EnglishThe Commission, as well as Parliament, will be particularly attentive to it.
Dette vil vi i Kommissionen - og Parlamentet - være yderst opmærksomme på.
EnglishThe employer, however, must be attentive to all risks, regardless of this.
Arbejdsgiveren skal imidlertid være opmærksom på alle risici uanset dette.
EnglishA consequence of this will be that producers become more attentive to consumers ' demands.
Det vil resultere i, at producenterne bliver mere lydhøre over for forbrugernes krav.
EnglishWe must, however, be very attentive to the Commission's attempts to wield imperialist powers.
Vi bør derfor være meget opmærksomme på Kommissionens imperialistiske forsøg.
EnglishBut we must always remain very attentive to the impact of this on exchange rates.
Vi må til enhver tid være agtpågivende over for den indflydelse, som disse har på valutakurserne.
EnglishSo I do assure you that we are extremely attentive to what you have said.
Tro mig, vi er derfor meget lydhøre over for Deres bemærkninger.
EnglishCommissioner, on behalf of our sole but very attentive spectator, I thank you very much.
Hr. kommissær, jeg vil gerne takke Dem på vegne af vores eneste, men meget opmærksomme tilhører.
EnglishThe Spanish Presidency was particularly attentive during times of serious crisis in the Middle East.
Det spanske formandskab har været særligt opmærksomt på den alvorlige krise i Mellemøsten.
EnglishI was really very attentive and I tell you this quite simply.
Jeg var virkelig meget opmærksom, og jeg siger Dem dette uden omsvøb.
EnglishMy impression is that the Members of this House are very attentive.
Det er mit indtryk, at kollegerne er meget opmærksomme.
EnglishMy audience was, and this is striking in this day and age, attentive, interested, and also unperturbed.
Mine tilhørere var, og det er påfaldende nu om dage, opmærksomme, interesserede og tilmed rolige.
EnglishI hope that the Commission, too, will be attentive to it.
Jeg håber, at også Kommissionen vil tænke over disse forhold.
EnglishThat is why I believe that a more attentive reading of the specific point of the creation of the Agency would be constructive.
Derfor bør vi denne gang kræve disse bestemmelser indført og kræve sikkerhed for, at de overholdes.
EnglishThis is a shift in world society to which we must be very attentive and which we cannot, of course, accept.
Dette er en afdrift i verdenssamfundet, som vi skal være yderst opmærksomme på, og som vi naturligvis ikke kan acceptere.
EnglishAt the same time, we committed ourselves to making Europe a fairer society which is attentive to the needs of all.
Samtidig har vi gjort en indsats for at sikre, at det bliver et mere retfærdigt samfund, som er opmærksomt på alles behov.
EnglishI take it as read that the Commission will be attentive in this respect and will present a proposal to Parliament in due course.
Jeg går ud fra, at Kommissionen også er opmærksom på dette og til sin tid vil stille Parlamentet et forslag.
EnglishOver the next few years we will therefore continue to assess progress along these lines under the Commission's attentive gaze.
Vi vil derfor i de kommende år fortsat vurdere udviklingen set i dette perspektiv, opmærksomt fulgt af Kommissionen.
EnglishThey say that if you want something done, it is best to do it yourself and so the users of the sea, the fishermen, must be very attentive.
Eftersom man er sig selv nærmest, er det nødvendigt, at brugerne af havet - fiskerne - er meget opmærksomme.

Lignende oversættelser "be attentive" på dansk

attentive adjektiv
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that