Engelsk-dansk oversættelse af "to be brave"

EN

"to be brave" dansk oversættelse

EN

to be brave {transitivt verbum}

volume_up
to be brave
In short, the Commission should be brave and take a political step to get the money back.
Så kort sagt: Kommissionen skal være modig og tage et politisk skridt og så få de penge tilbage.
Mr President, if any good came out of the events of 11 September - and it would be a brave person who said it did - I would single out two things.
Hr. formand, hvis der kom noget godt ud af begivenhederne den 11. september - og man må virkelig være modig for at kunne sige det - vil jeg fremhæve to ting.
It is very easy to be brave about third countries; it is much more difficult to be brave, in some respects, about your own, and I think that is a shame.
Det er meget let at være modig, når det drejer sig om tredjelande - det er i visse sammenhænge meget sværere at være det, når det er vores eget land, og det er flovt, synes jeg.

Eksempelsætninger "to be brave" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI call on our Finnish President-in-Office to be brave and stand by his signature.
Jeg opfordrer vores finske formand til at fatte mod og stå ved sin underskrift.
EnglishIn cloning mammals we are taking the first step into Huxley's Brave New World.
Med kloningen af pattedyr tager vi det første skridt ind i Huxleys fagre nye verden.
EnglishI feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
Efter min mening burde også Europa-Parlamentet mindes disse dygtige og modige brandmænd.
EnglishI would like to start by saying that you are a brave man, Prime Minister.
Indledningsvis vil jeg bare sige, at De er en modig mand, hr. statsminister.
EnglishI would say to the Commission: Be brave; where there is blame, actually name.
Jeg siger blot til Kommissionen: Vær tapper, og sæt navn på skyldneren.
EnglishMr Barroso came to meet our group – which was quite brave of him in many ways.
Hr. Barroso ville mødes med vores gruppe - hvilket var ganske modigt af ham på mange måder.
EnglishJustice, it seems, is eluding these brave people and so they have come to us.
Vi kan give dem det, de beder om, dvs. økonomisk hjælp til deres kamp.
EnglishThey have to be extraordinarily brave to do the important work that they do.
De må være overordentlig tapre for at gøre det vigtige arbejde, de gør.
EnglishWe are certainly in favour of this strategic vision but we need to be brave and ambitious.
Og vi støtter især denne strategiske vision, men der er behov for mod og dristighed.
EnglishIt is also time that some people read Brave New World by Aldous Huxley.
Det er også på tide, at nogen læser» Fagre Nye Verden« af Aldous Huxley.
EnglishThese brave men made the ultimate sacrifice of giving their lives for their country.
Disse tapre mænd bragte det ultimative offer, idet de ofrede deres liv for at tjene deres land.
EnglishThe brave people in October Square are writing their country ’ s history.
De modige mennesker på Oktoberpladsen skriver deres lands historie.
EnglishMember States were not brave enough to accept the entire concept of the Convention.
Nogle medlemmer af Europa-Parlamentet er modstandere af det.
EnglishThe brave vision of the founders, of the fathers of a communal Europe prevails once more.
Endnu en gang sejrer grundlæggernes, det kommunautære Europas grundlæggeres dristige visioner.
EnglishThe Union must learn its lessons and be brave enough to act as one with respect to Cyprus.
Unionen må drage lære deraf og turde optræde enigt over for Cypern.
EnglishFailure to do so will see the brave new world collapse into stagnation and mutual recriminations.
Ellers ser vi den fagre nye verdens kollaps med stagnation og gensidige beskyldninger.
EnglishCommissioner and President-in-Office, now is the time to be brave.
Fru kommissær, hr. formand for Rådet, tiden er inde til at udvise mod.
EnglishThen your brave predecessors embarked on an uncertain project that bore historic fruit.
På det tidspunkt indlod Deres brave forfædre sig på et usikkert projekt, der bar historisk frugt.
EnglishIn short, the Commission should be brave and take a political step to get the money back.
Så kort sagt: Kommissionen skal være modig og tage et politisk skridt og så få de penge tilbage.
EnglishThey are free to choose only between your brave new world and denouncement.
Europæerne kan kun frit vælge mellem Deres den bedste af alle verdener eller at blive sat i gabestokken.

Lignende oversættelser "to be brave" på dansk

brave adjektiv
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that