Engelsk-dansk oversættelse af "to be brought up to"

EN

"to be brought up to" dansk oversættelse

EN

to be brought up to {verbum}

volume_up
to be brought up to

Eksempelsætninger "to be brought up to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishLet me answer a few of those specific matters brought up again in the discussion.
Lad mig besvare nogle af de specifikke spørgsmål, der kom frem under forhandlingen.
EnglishThis is what I can report on this matter that was brought up in our discussion here.
Det er hvad, jeg kan berette om den sag, der blev rejst under vores drøftelse her.
EnglishThis case has not, in any case, been brought up in the Council of the European Union.
Denne hændelse er i øvrigt ikke blevet taget op i Rådet for Den Europæiske Union.
EnglishI was brought up in an Iberian civilization where honour is still respected.
Jeg er blevet opdraget i en iberisk civilisation, der stadig nærer respekt for ære.
EnglishWe want to be brought up in such a way that we have the courage to speak out.
Vi ønsker at blive opdraget på en sådan måde, at vi opmuntres til at sige vor mening.
EnglishThe issues brought up by the debate we have before us are many, important and sensitive.
Der er blevet rejst mange vigtige og følsomme spørgsmål under denne forhandling.
EnglishI should like to return to the aspect brought up by Mr van Nistelrooij.
Jeg vil gerne endnu en gang inddrage det aspekt, som hr. van Nistelrooij berørte.
EnglishIn particular, he brought up the word 'federal ' or 'federation ' many times in his speech.
og især brugte han flere gange i sit indlæg ordet " føderal " og " føderation ".
EnglishWhen this report was previously discussed, the issue of Swedish snuff was brought up.
Ved de tidligere behandlinger af denne betænkning har man diskuteret det svenske snus.
EnglishIt is nonetheless being mooted that the sanctions will be brought up again in Feira.
Det forlyder dog, at sanktionerne vil blive drøftet på topmødet i Feira.
EnglishThe Council has not discussed the particular matter brought up in the question.
Rådet har ikke diskuteret den specifikke sag, som medlemmet tager op.
EnglishI would like to mention several points which might not have been brought up yet.
Jeg vil gerne over for Dem påpege en række ting, som muligvis endnu ikke har været taget op.
EnglishMany speakers have brought up the issue of the Community method in this debate.
Under forhandlingen var der mange, der vendte tilbage til spørgsmålet om fællesskabsmetoden.
EnglishIt was never brought up for discussion as it did not pose any problems.
Det var ikke formålet at diskutere dette ændringsforslag, fordi det ikke medførte problemer.
EnglishThis idea was brought up during discussions on next year's budget.
Denne holdning var allerede fremme ved behandlingen af næste års budget.
EnglishOn the question of evaluation, I know this subject keeps being brought up.
Hvad angår emnet evaluering, så ved jeg, det altid bliver nævnt.
EnglishI refer to the city of Goerlitz-Zgorzelec, where I had the good fortune to be brought up and educated.
Jeg tænker på byen Goerlitz-Zgorzelec, hvor jeg voksede op og tog min uddannelse.
EnglishIt comes from people brought up in working-class areas with over-crowded and poor conditions.
Den kommer fra mennesker, der er opdraget i arbejderkvarterer, der er overfyldte og fattige.
EnglishOn that occasion my group, the Liberals, brought up the question of the UN Human Rights Commission.
Dengang bragte Den Liberale Gruppe FN ' s menneskerettighedskommission frem i debatten.
EnglishThe issue of subsidies and international costs has also been brought up by several speakers.
Flere talere har også været inde på spørgsmålet om tilskud og internalisering af omkostninger.