Engelsk-dansk oversættelse af "to be busy with"

EN

"to be busy with" dansk oversættelse

EN

to be busy with {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "to be busy with" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSince then, we have been busy carrying forward the preparations for Stage Three.
Siden da har vi haft travlt med at fortsætte forberedelserne til tredje fase.
EnglishHe is a fairly busy man and it is no wonder that it continues to be flouted.
Han har ganske travlt, og det er ikke så underligt, at man stadig blæser på det.
EnglishDeveloping countries are preparing for Seattle, and preparing to be very busy.
Udviklingslandene forbereder sig til Seattle og forbereder sig på at få meget travlt.
EnglishThe G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
G7 er overordentlig aktive og forbereder sig på mulige nye foranstaltninger.
EnglishThis could be because your server is down or is busy and responding slowly.
Dette kan skyldes, at serveren er nede eller er optaget og svarer langsomt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, you are certainly keeping me busy today!
Hr. formand, mine damer og herrer, jeg skal arbejde meget hos Dem i dag.
EnglishDays later the Italian Government is busy enacting these very measures.
Dagen efter er den italienske regering ved at træffe disse foranstaltninger.
EnglishWhy, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Hvorfor er havnen i Porto ikke så travl som havnen i Rotterdam?
EnglishAnd all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!
Men i Stockholm blev der fastsat mål for social- og uddannelsespolitikken.
EnglishWaste management is going to keep us busy for a very long time.
Vi vil i lang tid, meget lang tid, skulle beskæftige os med bortskaffelse af affald.
EnglishThe Commission is already busy drafting the necessary measures.
Kommissionen er allerede i gang med udarbejdelsen af de nødvendige foranstaltninger.
EnglishIs it true that, in so doing, we are busy dooming the whole of this peace process to failure?
Er det sandt, at man derved er ved at sætte hele denne fredsproces fuldstændig over styr?
EnglishThe Commission ’ s forward programme for energy is now very busy.
Kommissionens fremadrettede program på energiområdet har nu meget travlt.
EnglishI quote: 'She said to me: You Russians are busy exterminating us.
Jeg citerer: Hun sagde til mig: " I russere er i gang med at udrydde os.
EnglishHe is a busy man, a very busy man, he has a family firm, he works hard and makes a good living.
Manden har travlt, meget travlt, han har et familiefirma, arbejder hårdt og tjener godt.
EnglishI know everyone is terribly busy, but that is the reason for my having to repeat myself.
Jeg ved udmærket, at alle har meget at gøre, men det er af denne grund, at jeg gentager mig selv.
EnglishIs this a crazed method to keep our hospitals busy with new patients?
Er det en tåbelig metode, der skal holde vores hospitaler travlt beskæftiget med nye patienter?
EnglishMadam President, with that long list you make it sound as though I have been extremely busy.
Fru formand, med den lange liste får De det til at lyde, som om jeg har haft frygteligt travlt.
EnglishThe most modern laws are not a guarantee of success in one day in the life of a busy passenger, however.
Selv den mest moderne lov kan dog ikke sikre, at dagen lykkes for en travl passager.
EnglishMost of them book early to make sure of getting a reservation during the busy summer months.
De fleste bestiller allerede tidligt for at være sikre på at få plads i de travle sommermåneder.

Lignende oversættelser "to be busy with" på dansk

busy adjektiv
Danish
with præposition
Danish