Engelsk-dansk oversættelse af "to be committed to"

EN

"to be committed to" dansk oversættelse

EN

to be committed to {verbum}

volume_up
to be committed to
to be committed to (også: to obligate)
Can he guarantee that the Council is committed to the Union's active involvement in the Ottawa process, regardless of the activities of the UN disarmament conference?
Kan formanden garantere, at Rådet vil forpligte sig til at gøre en aktiv EU-indsats i Ottawa-processen, uafhængigt af aktiviteterne på FN ' s nedrustningskonference?

Eksempelsætninger "to be committed to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI must emphasise that there are some cases in which crimes have been committed.
Jeg vil gerne understrege, at der findes sager, hvor der er begået forbrydelser.
EnglishWe are both committed to implementing the ‘ roadmaps for the four common spaces’.
Vi har begge givet tilsagn om at gennemføre køreplanerne for de fire fælles rum.
EnglishAustria has been particularly committed to this in the months of its Presidency.
Det er et spørgsmål, som Østrig har engageret sig særligt i under sit formandskab.
EnglishThis is what the European Council in Luxembourg committed itself to in November.
Det var det, Det Europæiske Råd forpligtede sig til i Luxembourg i november måned.
EnglishMy own Group is very committed to the budget that has been laid out in the report.
Min egen gruppe går kraftigt ind for det budget, der er opstillet i betænkningen.
EnglishIt is the voice of those who give life and who are committed to preserving it.
Det er stemmen fra dem, der giver liv, og som forpligter sig til at bevare det.
EnglishThis is one of the sins committed by managements in the European car industry.
Det er en af de synder, som ledelserne i den europæiske bilindustri har begået.
EnglishThe Italian Government is strongly committed to reaching a balanced agreement.
Den italienske regering er kraftigt engageret i at nå til en afbalanceret aftale.
EnglishThat does not of course mean only the atrocities committed by the Taliban regime.
Det gælder selvfølgelig ikke kun de ugerninger, som blev begået af Taleban-regimet.
EnglishBoth sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
Begge parter er forpligtet til at finde en juridisk mere holdbar løsning med tiden.
EnglishWe all know that, of the 1.27 %, 1.14 % is committed and approximately 1 % is spent.
Vi ved alle, at af de 1,27 % er der forpligtelser for 1,14 %, og der bruges ca.
EnglishWithout this widespread committed involvement, development will not be sustainable.
Hvis denne inddragelse ikke gøres udbredt, bliver udviklingen ikke bæredygtig.
EnglishAll these organizations are committed to nurturing small and medium-sized companies.
Alle disse organisationer arbejder for at hjælpe små og mellemstore virksomheder.
EnglishWe remain committed on this issue and our attention is entirely focused on Chechnya.
Vi er fortsat engagerede i sagen og retter hele vores opmærksomhed mod Tjetjenien.
EnglishWe know that serious human rights violations are being committed in Algeria.
Vi ved, at der er alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i Algeriet.
EnglishThe Luxembourg Presidency is firmly committed to implementing these conclusions.
I dag er der tilføjet et vigtigere element, som er valg og politisk vilje.
EnglishSusan Schwab has indicated that she remains committed to a successful outcome.
Susan Schwab har angivet, at hun stadig er engageret i at få et succesrigt resultat.
EnglishThe Council has committed itself to a full Community involvement in this initiative.
Rådet har forpligtet sig til Fællesskabets fulde deltagelse i dette initiativ.
EnglishWe committed ourselves to a reduction in the emission of pollutants and CO2.
Vi har forpligtet os til at reducere emissionerne af skadelige stoffer og CO2.
EnglishWitness, for example, the outrage committed in Cintegabelle on the 2nd of this month.
Som eksempel kan nævnes det overgreb, der blev begået den 2. juli i Cintegabelle.

Lignende oversættelser "to be committed to" på dansk

committed adjektiv
to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
be able to