Engelsk-dansk oversættelse af "to be content"

EN

"to be content" dansk oversættelse

EN

to be content {verbum}

volume_up
to be content
Mr President, the European Parliament can be quite content.
Hr. formand, Europa-Parlamentet kan være tilfreds.
Man kan ikke være tilfreds med denne tingenes tilstand.
As a body that is responsible for policy, we should not content ourselves with simply papering over the cracks.
Man må som politisk ansvarlig ikke være tilfreds med et plaster på såret.

Eksempelsætninger "to be content" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishYou know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
De ved også selv, at Parlamentet er helt klar over ændringsforslagenes indhold.
EnglishThere are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
Der er stor bekymring vedrørende indholdet, hvilket jeg om lidt skal gå ind på.
EnglishSince I entirely agree with its proposals, I shall not reiterate its content now.
For jeg er fuldstændig enig i hans forslag, og jeg vil ikke gentage indholdet nu.
EnglishThere are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Der findes mange misforståelser om dets materielle indhold og dets konsekvenser.
EnglishI therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
Derfor vil jeg gerne kort sige noget om indholdet i forslaget og i betænkningen.
EnglishOr, stick to the default, Everything, to see results of all types of content.
Eller hold dig til standarden, Alle, for at se resultater af alle typer indhold.
EnglishIt’s fairly common for identical or similar content to appear on multiple pages.
Det forekommer tit, at identisk eller lignende indhold findes på flere sider.
EnglishWe also don't allow content that drives traffic to commercial pornography sites.
Vi tillader heller ikke indhold, som skaber trafik til kommercielle pornowebsteder.
EnglishWe have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
Vi har indvendinger mod disse aftaler både af procedure- og indholdsmæssige grunde.
EnglishFirstly, for reasons of content and then, of course, also for formal reasons.
For det første af indholdsmæssige grunde og naturligvis også af formelle grunde.
EnglishThe content of the agreements has progressed steadily between Lomé I and Lomé VI.
Fra Lomé I til Lomé VI har der været en stadig forbedring af aftaleindholdet.
EnglishLet us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
Lad os analysere indholdet af disse forslag, om end det bliver i generelle træk.
EnglishWe had to content ourselves with statements; no specific measures were adopted.
Man er i realiteten blevet ved ordene uden at gennemføre konkrete foranstaltninger.
EnglishThere is some misinformation about the content of the proposals in circulation.
Der er temmelig mange vildledende oplysninger om forslagenes indhold i omløb.
EnglishAs regards gas oil, the Council provides for two stages in reducing sulphur content.
Angående gasolie har Rådet fastsat to etaper til begrænsning af svovlindholdet.
EnglishThe content of this waste and the extent of the problem are also not entirely clear.
Det er delvist uvist, hvad dette affald indeholder, og hvor stort problemet er.
EnglishThis means that the content of the votes need not be adopted by the Council.
Det betyder, at Rådet ikke er forpligtet til at overtage afstemningernes indhold.
EnglishI would remind you that we have deliberately focused on scope rather than content.
Jeg vil minde om, at vi bevidst har fokuseret på anvendelse frem for indhold.
EnglishUp to now, no definite content has been given to these new treaty obligations.
Disse nye pligter i traktaten har vi foreløbig ikke givet et konkret indhold.
EnglishThey also talk about convergence of content which I will discuss a little later.
De omhandler også indholdskonvergens, som jeg vil vende tilbage til senere.

Lignende oversættelser "to be content" på dansk

content substantiv
aluminium content substantiv
calcium content substantiv
duplicate content substantiv
oxygen content substantiv
cognitive content substantiv
nutrient content substantiv
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that
active content substantiv