Engelsk-dansk oversættelse af "to be cut"

EN

"to be cut" dansk oversættelse

DA
EN

to be cut [eksempel]

volume_up

Eksempelsætninger "to be cut" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhen they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
Men da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
EnglishIncreased competition sadly only increases the temptation to cut down on safety.
Den stigende konkurrence øger desværre kun fristelsen til at spare på sikkerheden.
EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
Konkurrencen i Den Europæiske Union og på det internationale marked er benhård.
EnglishThe second set of measures is designed to cut back the available volume of work.
For det andet kan man hidføre knaphed på det arbejdsvolumen, der står til rådighed.
EnglishNobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Ingen behøver at reducere de eksisterende weekendkørselsforbud med bare ét minut.
EnglishThat is where we need clear-cut decisions so that we can see where we are going.
Det er der, vi har brug for klare beslutninger, så vi kan se, hvor vi er på vej hen.
EnglishIf the Cohesion Fund is cut, it will be the cohesion countries that will pay.
Hvis der skæres i samhørighedsfondene, betales udvidelsen af samhørighedslandene.
EnglishThey have cut back on their research funding for both large and small projects.
De har trukket deres forskningsmidler - til store såvel som små projekter - tilbage.
EnglishWill the Commission allow European aid to the agricultural sector to be cut off?
Vil Kommissionen tillade en reduktion af den europæiske støtte til landbrugssektoren?
EnglishChildren cut to pieces, burned, families wiped out; one family lost five people.
Ved I ikke, under hvilke omstændigheder charterflyrejser bliver gennemført?
EnglishThere is no short-cut to employment and it is not improved by short-term measures.
Der er ingen genvej til øget beskæftigelse, og midlertidige løsninger hjælper ikke.
EnglishThe high quality cut-flower market relies to an overwhelming extent on the aeroplane.
Markedet for levende planter af høj kvalitet forsynes i dag hovedsagelig via fly.
EnglishThe number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
Antallet af afgange er reduceret fra tidligere tre til nu to daglige afgange.
EnglishThe budget has been cut from 6.8 MECU per year to the current budget of 3.5 MECU p. a.
Der er foretaget en nedskæring fra 6, 8 mio ECU om året til 3, 5 mio ECU om året.
EnglishAs I galvanized opposition to the original cut I was accused of mischief-making.
Da jeg gik hårdt imod den oprindelige nedskæring, blev jeg anklaget for at skabe splid.
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Jeg må tage ad notam, at det oprindelige beløb på ECU 700 mio blev skåret ned af Rådet.
EnglishI repeat: unnecessary expenditure on unnecessary meetings really should be cut back.
Endnu en gang: Unødvendige udgifter til unødvendige møder må virkelig undgås.
EnglishAnd he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.
og Moses skar Væderen i Stykker og bragte Hovedet Stykkerne og Fedtet som Røgoffer
EnglishCut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:!
Sørg for at Kehatiternes Slægters Stamme ikke udryddes af Leviternes Midte!
EnglishThe first thing that the poor cut back on if prices rise is alcohol consumption.
Den fattiges alkoholforbrug mindskes som det første, hvis prisen stiger.

Lignende oversættelser "to be cut" på dansk

cut substantiv
expenditure cut substantiv
to cut verbum
power cut substantiv
budget cut substantiv
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish