Engelsk-dansk oversættelse af "to be dedicated to"

EN

"to be dedicated to" dansk oversættelse

EN

to be dedicated to {verbum}

volume_up
to be dedicated to (også: to be enthusiastic about)

Eksempelsætninger "to be dedicated to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn particular, we consider the part dedicated to this point to be unsatisfactory.
Vi mener navnlig, at den del, der omhandler dette aspekt, er utilfredsstillende.
EnglishBut your presidency will not be indifferent, because you are a dedicated European.
Men Deres formandskab bliver ikke neutraliseret, for De er overbevist europæer.
EnglishThis is the only country with which the EU has a dedicated human rights dialogue.
Det er det eneste land, som EU har en engageret menneskerettighedsdialog med.
EnglishToday is 13 February, Mr President, and tomorrow is the day dedicated to lovers.
I dag er det den 13. februar, hr. formand, og i morgen er det de forelskedes festdag.
EnglishAnd we, of course, intend to further improve our resources dedicated to this task.
Og vi har selvfølgelig planer om at forbedre vores indsats på dette område.
EnglishIt is therefore desirable that the efforts dedicated to these matters should increase.
Det vil derfor være ønskeligt, om indsatsen i forbindelse med disse spørgsmål øges.
EnglishHaving dedicated most of this parliamentary term to this activity, I am happy.
Eftersom jeg har brugt det meste af denne valgperiode på denne aktivitet, er jeg tilfreds.
EnglishSpecific allocations of European money will have to be dedicated to this area of research.
Der bør afsættes specifikke europæiske bevillinger til dette forskningsområde.
EnglishOut of the 7 213 words in this report, a mere handful are dedicated to the truth.
Ud af 7.213 ord i denne betænkning er det blot nødvendigt med seks ord for at sige sandheden!
EnglishSome of these resources could be dedicated to fund intra-Maghreb cooperation.
Nogle af disse ressourcer kan afsættes til finansiering af samarbejdet mellem Maghreb-landene.
EnglishIt is often forgotten that these people work in a very dedicated way.
Det glemmes alt for ofte, at disse medarbejdere arbejder meget målrettet og engageret.
EnglishI will also establish a dedicated intelligence cell focusing on customs fraud in particular.
Jeg vil også etablere en dedikeret efterretningscelle, der især fokuserer på toldsvig.
EnglishMadam President, we are dedicated, as a European Parliament, to protecting the environment.
Hr. formand, Europa Parlamentet gør en indsats for at beskytte miljøet.
EnglishIt has been proved that a dedicated few can hold a majority to ransom.
Vi har set, at nogle få idealister kan holde flertallet som gidsler.
EnglishHuman rights projects are also being funded through separate dedicated budget lines.
Desuden finansieres menneskerettighedsprojekter fra den budgetpost, der specielt er bestemt hertil.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politik skal arbejde for alles vel, ikke kun for kapitalejernes.
EnglishThey have set up a committee, supported by all parties, dedicated to active disaster management.
De har oprettet et tværpolitisk udvalg for aktiv katastrofestyringen.
EnglishThose funds must be used on a dedicated basis to compensate for the damage caused by transport.
Disse midler skal målrettet anvendes til at udligne de skader, der forvoldes af transporten.
EnglishThat is why this working party has dedicated particular attention to this.
Det er grundene til, at denne arbejdsgruppe har udvist en særlig opmærksomhed over for dette fænomen.
EnglishAn additional summit was dedicated to it, albeit without any tangible results to show for it.
Der blev brugt et ekstra topmøde på det, men uden noget resultat.

Lignende oversættelser "to be dedicated to" på dansk

dedicated adjektiv
Danish
to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
be able to