Engelsk-dansk oversættelse af "to be dismissed"

EN

"to be dismissed" dansk oversættelse

EN

to be dismissed [eksempel]

volume_up

Eksempelsætninger "to be dismissed" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI did not say that the Slovak Government had dismissed the accusations as untrue.
Jeg sagde ikke, at den slovakiske regering afviser beskyldningerne som usande.
EnglishIn any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
De ansvarlige for den slags bommerter bliver i ethvert normalt demokrati sendt hjem.
EnglishAt that time, it was regarded as unrealistic and dismissed as impossible.
Det blev dengang ikke anset for at være realistisk og bestemt stemplet som umuligt.
EnglishThis indicates that the affair cannot be dismissed as an internal political squabble.
Dette indikerer, at sagen ikke kan affærdiges som internt politisk kævleri.
EnglishIn Austria, a woman in a miniskirt has been dismissed because of her attire.
I Østrig er en kvinde i lårkort blevet fyret, fordi hun havde lårkort på.
EnglishThe transport of dangerous waste is a difficult problem which cannot be lightly dismissed.
Tranport af farligt affald er et alvorligt problem, som man ikke skal tage let på.
EnglishTurkish membership cannot therefore be dismissed on religious or geographical grounds.
Derfor kan et tyrkisk medlemskab ikke affærdiges af religiøse eller geografiske årsager.
EnglishWill it be considered a report that can be dismissed and need not be taken into consideration?
Er det så en rapport, som kan lægges til side, og som man ikke tager hensyn til?
EnglishIndependent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated.
Uafhængige journalister angribes, fyres og udelukkes sågar fysisk.
EnglishParliament would have dismissed the whole Commission if they had not resigned of their own accord.
I Parlamentet ville vi have afsat hele Kommissionen, hvis de ikke selv var gået.
EnglishIf they had been dismissed such an arrangement would not have been made.
Hvis de var blevet afskediget, havde de ikke fået fratrædelsesløn.
EnglishBut I would certainly be sorry to see all the amendments simply dismissed out of hand.
Det ville bare gøre mig ondt, hvis man bare ganske enkelt skøjter hen over alle ændringsforslagene.
EnglishThese are operational points which cannot be dismissed.
Det er nogle punkter, som vi skal handle på, og som vi ikke kan komme uden om.
EnglishI say to my own countrymen that it should not be dismissed out of hand.
Jeg siger til mine egne landsmænd, at det ikke må ignoreres.
EnglishThirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
13 måneder efter at hun var tiltrådt sit nye arbejde, blev hun afskediget uden opsigelse og uden begrundelse.
EnglishThus, Nordic criticism of the European Parliament’ s expensive commute to Strasbourg can be dismissed.
Derfor kunne nordisk kritik af Europa-Parlamentets dyre pendleri til Strasbourg affærdiges.
EnglishMr Walesa and Solidarity, of course, did not go on any strikes because it was they who dismissed them.
Hr. Walesa og Solidaritet indledte selvfølgelig ikke nogen strejke, da det var dem, der fyrede dem.
EnglishThey dismissed our case on a technicality, finding that we were inadmissible as litigants.
Den afviste vores sag på grund af en formalitet, idet den fandt, at vi ikke kunne godtages som procederende parter.
EnglishNow those ideas, then so easily dismissed as crazy and impractical, are being given positive form.
Nu får disse tanker, der dengang blev fejet af bordet som værende tossede og umulige, en mere positiv form.
EnglishNearly all their editors-in-chief were dismissed at the same time.
Næsten alle chefredaktører blev fyret samtidig.

Lignende oversættelser "to be dismissed" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that