Engelsk-dansk oversættelse af "to be entitled"

EN

"to be entitled" dansk oversættelse

EN

to be entitled {verbum}

volume_up
to be entitled
A municipality should be entitled to take environmental criteria into consideration in the award of a public contract.
En kommune skal være berettiget til at tage miljømæssige kriterier i betragtning i tildelingen af en offentlig kontrakt.
For example, I am concerned that many offshore contract labourers would still not be entitled to paid annual leave because of the shift rotas which they work.
Jeg er f.eks. bekymret over, at mange offshorekontraktarbejdere stadig ikke vil være berettiget til betalt ferie på grund af de turnusperioder, de arbejder under.
All local and regional governments of such areas should be entitled to have full details as responsibility for dealing with emergencies would rest upon them.
Alle lokale og regionale myndigheder i sådanne områder bør være berettiget til at få de fulde detaljer at vide, eftersom ansvaret for nødssituationer ligger hos dem.

Eksempelsætninger "to be entitled" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOnly those who possess such a document are entitled to obtain housing in Moscow.
Dette betyder, at kun de, der har et sådant dokument, har opholdsret i Moskva.
EnglishThe Cuban people are fully entitled to choose a socialist model for their society.
Det cubanske folk er i sin gode ret til at vælge en socialistisk samfundsmodel.
EnglishThe Atlantic Dawn is entitled to fish in European waters under the Irish quotas.
Atlantic Dawn har ret til at fiske i europæiske farvande under irske kvoter.
EnglishEvery country is entitled to favour certain candidates or certain governments.
Hvert land har ret til at foretrække en bestemt kandidat eller en bestemt regering.
EnglishYou know that our constituents are entitled to sound management of their money.
De ved, at vore vælgere har ret til en fornuftig forvaltning af deres penge.
EnglishEach and every Member is entitled to propose amendments to the Rules of Procedure.
Hvert enkelt medlem har ret til at foreslå ændringer til forretningsordenen.
EnglishCould you ensure that everyone who is entitled to a written answer gets it please?
Kan De ikke sikre, at alle, der har ret til et skriftligt svar, også får et?
EnglishEU citizens are entitled to expect the highest level of safety with blood products.
EU-borgere har krav på den højeste sikkerhed i forbindelse med blodprodukter.
EnglishIt is now clear how decisions are taken, and who is entitled to take them.
Det ligger nu fast, hvordan der træffes beslutninger, og hvem der kan træffe dem.
EnglishBut Mr Antonione is entitled to reply as he sees fit, but only if he wishes to do so.
Jeg synes ærligt talt ikke, at der hersker nogen tvivl om situationen i Irak.
EnglishIn my opinion, the public is entitled also to obtain that type of information.
Jeg synes, at offentligheden også har ret til at få den slags oplysninger.
EnglishWe are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
Vi har derfor som Parlament ret til at bemærke, at det ikke laver noget.
EnglishAssistants are our personal aids, and are entitled to have rules of their own.
Det drejer sig om vore personlige medarbejdere, og de har ret til en specifik ordning.
EnglishThat is what our citizens are entitled to expect, and that is what they are getting.
Det er, hvad vores borgere har ret til at forvente, og det er, hvad de får.
EnglishOn the other hand, each Member State is entitled to propose a Commissioner.
Det betyder, at en kommissær samtidig er en repræsentant for hans eller hendes land.
EnglishI believe the Union must say quite clearly that Ukraine is entitled to join it.
Jeg mener, at Unionen må give klart udtryk for, at Ukraine er berettiget til medlemskab.
EnglishThere is now a further project entitled " Modernising the institutions ".
Der findes endnu et projekt, som hedder " modernisering af institutionerne ".
EnglishMr President, this debate is not entitled hooligans but Euro 2000, and this is great.
Hr. formand, titlen er ikke hooligans, men Euro 2000, og det er fantastisk.
EnglishHowever, I think that we are also entitled to expect active support from the Commission.
Men jeg mener også, at vi har lov til at forvente Kommissionens aktive støtte her.
EnglishIn that respect I think I am entitled to say that it was a successful summit.
Jeg mener derfor, at jeg er i min gode ret til at sige, at det var et vellykket topmøde.

Lignende oversættelser "to be entitled" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that