Engelsk-dansk oversættelse af "to be exposed"

EN

"to be exposed" dansk oversættelse

EN

to be exposed {transitivt verbum}

volume_up
1. "to sth"

Eksempelsætninger "to be exposed" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFor instance they will no longer be exposed to possible arbitrary police decisions.
De udsættes således ikke længere for muligheden for vilkårlige politiafgørelser.
EnglishIt is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
Det er kvinder og piger, som tilmed udsættes for særlige former for overgreb.
EnglishThe more people are exposed to the workings of the EU, the less they like it.
Jo mere folk bliver udsat for den måde, EU fungerer på, jo mindre synes de om det.
EnglishIf we do not follow the WTO's ruling we will be exposed to costly counter-measures.
Hvis vi ikke følger WTOs afgørelse, vil vi blive udsat for dyre modforholdsregler.
EnglishA harsh winter has exposed a new type of safety risk in sea transportation.
En hård vinter har afsløret en ny type sikkerhedsrisiko inden for søtransporten.
EnglishNever has legal certainty been exposed to such serious threats as it is today.
Aldrig har retssikkerheden været udsat for så alvorlige trusler som i dag.
EnglishAgriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
Landbruget skal tilpasse sig markedskræfterne for at skabe konkurrence.
EnglishIn the latter country, nearly two and a half million people were exposed to radioactivity.
I sidstnævnte land blev næsten 2,5 millioner mennesker udsat for radioaktivitet.
EnglishThey were exposed to radioactive radiation when heavy water escaped.
De blev i forbindelse med et udslip af tungt vand udsat for radioaktiv stråling.
EnglishParliament - the very heart of democracy - was exposed to a brutal assault.
Parlamentet, selve demokratiets hjerte, udsættes for et brutalt overgreb.
EnglishThis has exposed quite a few sensitivities, some of which are excessive.
Det har givet anledning til flere urimeligt følelsesladede tilkendegivelser.
EnglishPeople who make use of their freedom of movement should not have to be exposed to crime.
Mennesker, der udnytter deres frie bevægelighed, skal ikke udsættes for kriminalitet.
EnglishAll the current operational problems were exposed by the European Parliament.
Alle de aktuelle uoverensstemmelser er blevet afsløret af Parlamentet.
EnglishThere are as yet no firm conclusions, but one loophole has been exposed.
Der er endnu ikke draget nogen faste konklusioner, men smuthullet er blevet afsløret.
EnglishIt is important to see the challenges for the regions exposed to demands for change.
Det er vigtigt at se udfordringerne for de regioner, der udsættes for krav om omstilling.
EnglishThat should also mean that we are exposed to several tens of thousands of chemicals.
Det betyder så også, at vi udsættes for adskillige tusinde kemikalier.
EnglishThey are exposed to double social discrimination, or worse still, persecution.
De er udsat for en dobbelt social diskriminering eller, hvad der er endnu værre, forfølgelse.
EnglishFor that reason, Alois Brunner must be found, exposed, condemned and punished as an example.
Derfor bør Alois Brunner findes, udleveres og straffes for eksemplets skyld.
EnglishHowever, guilty persons are only occasionally exposed, and usually when it is already too late.
De skyldige findes kun i nogle tilfælde, normalt når det allerede er for sent.
EnglishThey are the ones who are most exposed to environmental damage caused by industry and transport.
De er de mest udsatte for miljøskader, der forårsages af industri og transport.

Lignende oversættelser "to be exposed" på dansk

exposed adjektiv
Danish
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that