Engelsk-dansk oversættelse af "to be faced"

EN

"to be faced" dansk oversættelse

EN

to be faced {verbum}

volume_up
And if you do not start looking for buildings, for example in the candidate countries, until things are so far down the road, you will be faced with prices which make your hair turn grey.
Den, som først begynder at lede efter bygninger, f.eks. i tiltrædelseslandene, når det er kommet så vidt, vil blive konfronteret med priser, som vil sætte ham grå hår i hovedet.

Eksempelsætninger "to be faced" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI would advise great composure when faced with candidates pressing for deadlines.
Jeg vil her råde til at tage afslappet på det tidspres, som udgår fra ansøgerne.
EnglishWe are faced here with, you might say, the positive side of negative integration.
Man kan sige, at vi her står over for den positive side af negativ integration.
EnglishWe are faced with criminals who will use every possible means to avoid detection.
Vi står over for kriminelle, som vil bruge ethvert middel til at undgå afsløring.
EnglishWe all know that, time and again, the European Union is faced with new challenges.
Vi ved alle, at Den Europæiske Union igen og igen står over for nye udfordringer.
EnglishFaced with this escalation of violence, the Colombian population has said NO MORE.
Over for denne eskalerende vold har den colombianske befolkning sagt aldrig mere.
EnglishYou are therefore faced with two sets of amendments which are entirely incompatible.
Det er derfor - men også af andre grunde - ganske fornuftigt at stoppe ved 2010.
EnglishI really must appeal to the Council not to be such a two-faced split personality.
Jeg vil virkelig appellere til Rådet om ikke at være tvespaltet og tvetunget.
EnglishIt has lived with and is constantly faced with the dangers of flooding and cyclones.
Det har levet med og står konstant over for farer for oversvømmelser og cykloner.
EnglishThat, Mr Barroso, is the practical problem faced by the actors on the ground.
Hr. Barroso, dette er det konkrete problem, som aktørerne på stedet står over for.
EnglishIn some important areas we are, however, still faced with major and difficult tasks.
På nogle vigtige områder står vi dog stadig over for store og vanskelige opgaver.
EnglishSurely we should not be faced with that within the borders of the European Union.
Vi bør da ikke udsættes for sådan noget inden for grænserne af Den Europæiske Union.
EnglishWe are faced with an overcrowded airspace, or should I say a badly managed airspace?
Det overfyldte luftrum er et problem, eller er styringen af luftrummet dårlig?
EnglishThe plan could have faced the need to integrate immigrants and refugees also.
Planen kunne også have omfattet behovet for at integrere indvandrere og flygtninge.
EnglishWhat we are faced with is a lack of what one might call ‘ realistic ambition’.
Det, vi står over for, er mangel på det, man kunne kalde " realistiske ambitioner ".
EnglishHowever, we are faced with an ultraliberal proposition at this second reading.
Men med denne andenbehandling konfronteres vi med et ultraliberalt overbud.
EnglishLast year fiscal policies in the EMU faced a number of serious challenges.
Sidste år stod finanspolitikken i ØMU ' en over for nogle alvorlige udfordringer.
EnglishThe European Union does not do all it can when faced with disasters of this scale.
Det forekommer mig, at EU ikke udfylder sin rolle ved katastrofer af denne størrelse.
EnglishThe absolute lack of money is only one part of the problem faced by public health.
Den uomtvistelige pengemangel er kun et af problemerne for folkesundheden.
EnglishWe want to deal with unemployment and the social crisis we are faced with.
Vi vil gerne gøre noget ved arbejdsløsheden og den sociale krise, vi står overfor.
EnglishThe question we are faced with for the moment is: should we grant a discharge today?
Det spørgsmål, vi skal tage stilling til, gælder nuet: Skal vi, i dag, give decharge?

Lignende oversættelser "to be faced" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that