Engelsk-dansk oversættelse af "be introduced gradually"

EN

"be introduced gradually" dansk oversættelse

be introduced gradually
DA
  • indføres gradvist

Eksempelsætninger "be introduced gradually" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Initially, the coffee will be available in a single flavor with additional flavors to be introduced gradually.
It argues that the measures should be introduced gradually, balancing the health needs of the staff with the demands of the customers.
Left in place were free-market reforms, in the hope they would foster comforts and confidence, allowing the other reforms to be introduced gradually.
Self-driving vehicles will be introduced gradually, and only technologically mature systems would be approved for testing, it added.
Spending cuts and tax increases can also play a role, but they need to be introduced gradually.
The move will be introduced gradually, with some 28 million minors taking part in a first two-year stage, due to cost 25 million dollars.
When feeding these rates, the beet should be introduced gradually.
It should be introduced gradually to enable the body to get used to any detoxification reaction.
It will then probably be introduced gradually to clinical practice, using insulin alone, with early generations focusing on overnight glucose controls.
The systems should be introduced gradually so that the related businesses could adjust their requirement and resources accordingly, he suggested.

Eksempelsætninger "be introduced gradually" på dansk

EnglishThe PPE-DE's amendment asks for the change to be introduced gradually.
Ændringsforslaget fra PPE-DE-gruppen anmoder om, at ændringen gennemføres over en vis tid.
EnglishHowever, compulsory insurance must be introduced gradually in cooperation with the operators involved.
Men den obligatoriske forsikring bør indføres gradvist i samarbejde med de involverede parter.
EnglishI therefore support this report, with the proviso, however, that the ban on these substances is introduced gradually.
Jeg bifalder således denne betænkning, når blot afskaffelsen af disse stoffer sker gradvist.
EnglishAll these reforms have been introduced gradually.
EnglishThe proposed change is incompatible with the idea that the technical qualifications for interoperability are to be introduced gradually.
Den foreslåede ændring er ikke forenelig med tanken om, at de tekniske kvalifikationer for interoperabilitet skal indføres efterhånden.
EnglishTherefore, it is of utmost importance that the system is introduced gradually, and the measures needed to speed up and encourage this process should also be developed.
Derfor er det af største betydning, at systemet indføres gradvist, og de foranstaltninger, der skal til for at fremskynde og fremhjælpe denne proces, bør også udvikles.
EnglishWe are dubious about the proposed increases being introduced gradually, especially because the suggested plan would not prevent considerable amounts of non-committed funds from accumulating.
De foreslåede forhøjelser gør os skeptiske med hensyn til deres fordeling, ligesom det foreslåede skema ikke vil forhindre, at vi ender med nogle omfattende uudnyttede bevillinger.

Lignende oversættelser "be introduced gradually" på dansk

gradually adverbium
gradually adjektiv
Danish