Engelsk-dansk oversættelse af "to be listed"

EN

"to be listed" dansk oversættelse

EN

to be listed {verbum}

volume_up
to be listed

Eksempelsætninger "to be listed" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI believe this would be only fair to the committees that are not listed here.
Det er efter min mening også fair over for de udvalg, der ikke står opført her.
English The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.
De varer, der er opregnet i bilag I, er omfattet af artikel III-227 til III-232.4.
EnglishMr President, in your communication you have listed Europe's current priorities.
I Deres redegørelse har De, hr. formand, gennemgået Europas prioriteter i øjeblikket.
EnglishWe think it is right for these liability privileges to be listed in the directive.
Vi mener, det er rigtigt, at disse ansvarsfritagelser tages med i direktivet.
EnglishWe shall now move on to the second round of speakers listed for the political groups.
Vi går nu over til anden runde af talere på talerlisten fra de politiske grupper.
EnglishThe rapporteur listed the areas that are meant to feature in European citizenship.
Ordføreren erindrer om de områder, der findes at være omfattet af unionsborgerskabet.
EnglishYou have listed all the countries in the world: how can you forget Chechnya?
De har lavet en liste over alle verdens lande - hvordan kunne De glemme Tjetjenien?
EnglishYesterday evening, I logged on to the website and there were 7 197 vacancies listed.
Jeg gik i går aftes ind på hjemmesiden, hvor der var 7.197 ledige stillinger.
EnglishA message will be sent to the recovery address you listed for your account.
Der sendes en meddelelse til den gendannelsesadresse, du har opgivet for din konto.
EnglishIf the language isn't listed, first add it as one of your preferred languages.
Hvis sproget ikke er på listen, skal du først tilføje det som et af dine ønskede sprog.
English The responsibilities of the General Council are listed in full in Article 46.
Det Generelle Råds ansvarsområder er anført i deres helhed i artikel 46.
EnglishThe regions and areas referred to in this Article, are listed in Annex 1
Sådanne regioner og områder, der er omfattet af denne artikel, er opført i bilag I
EnglishThe Tampere European Council listed the sectors where this rapprochement is needed.
Det Europæiske Råd i Tampere fastsatte, på hvilke områder denne tilnærmelse er nødvendig.
EnglishThe report was supposed to be dealt with this afternoon and the speakers have been listed.
Betænkningen skulle behandles i eftermiddag, og talerne er blevet registreret.
EnglishLet us take the example of the first directive listed, concerning misleading advertising.
Lad os tage eksemplet med det første direktiv på listen, det om vildledende reklame.
EnglishThere are many examples, which are also listed in the Commission's communication.
Der er mange eksempler, der også opføres i Kommissionens meddelelse.
EnglishThe lines of action I have listed are also designed to strengthen our competitiveness.
Ovenstående retningslinjer sigter også mod at styrke vor konkurrenceevne.
EnglishAll the amendments I have listed so far pertain to the first proposal.
Alle ændringsforslag, som jeg hidtil har nævnt, vedrører det første forslag.
EnglishThe subjects listed here are quite reasonable - health, the environment, food and so forth.
Det emnekatalog, som her er berørt, er fornuftigt - sundhed, miljø, ernæring.
EnglishIn my report, I have listed systems such as IBAN, SWIFT, STEP 1 and IPI.
I min betænkning nævner jeg bl.a. systemer som IBAN, SWIFT, STEP 1 og IPI.

Lignende oversættelser "to be listed" på dansk

be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that