Engelsk-dansk oversættelse af "to be married"

EN

"to be married" dansk oversættelse

EN

to be married {verbum}

volume_up
The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.
En Hustru er bunden så længe hendes Mand lever; men dersom Manden sover hen er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil kun at det sker i Herren.
We can see what is happening in Orange where libraries are being censored, grants are being cut off and people are not allowed even to get married if they want to marry foreigners.
Vi kan se, hvad der sker i Orange, hvor bibliotekerne bliver censureret, tilskud bliver fjernet, og folk ikke engang kan få lov til at blive gift, hvis de ønsker at gifte sig med en udlænding.

Eksempelsætninger "to be married" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishYou are a young woman, Mrs Flemming, and if I were not married I would ask you out!
Du er ung, fru Flemming, og hvis ikke jeg var gift, ville jeg gøre kur til dig!
EnglishFor an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
en bortstødt Hustru når hun bliver gift en Trælkvinde når hun arver sin Frue.
EnglishMillions of women throughout the world are still being circumcised or married off.
Millioner af kvinder verden over omskæres eller bortgiftes stadigvæk.
EnglishFrancisco Cano was 45 years old, married with two daughters and was an electrician by trade.
Francisco Cano var 45 år, gift, havde to døtre og var elektriker af profession.
EnglishWill you finally end the unacceptable discrimination against married gay couples?
Vil De omsider gøre en ende på den uacceptable forskelsbehandling af gifte homoseksuelle par?
EnglishA woman does not get married to her rapist in order to reform him.
En kvinde bliver ikke gift med ham, der har voldtaget hende, for at omvende ham.
EnglishSecondly, neither partner may be married or in another non-marital partnership.
For det andet må ingen af parterne være gift eller leve i et andet ikke-ægteskabeligt forhold.
EnglishAnd another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.
Og en anden sagde: Jeg har taget mig en Hustru til Ægte og derfor kan jeg ikke komme.
EnglishAnd if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
Og dersom hun efter at have skilt sig fra sin Mand ægter en anden bedriver hun Hor.
EnglishI am particularly intrigued by the thought of getting married on the Internet.
Jeg er særlig optaget af tanken om at blive gift på Internettet.
EnglishWe consequently recognise that many partners who have not married have family obligations.
Vi anerkender derfor, at mange partnere, som ikke har giftet sig, har familieforpligtelser.
EnglishIn the 1950s, it was still common practice in my country to sack women when they married.
I 1950 ' erne var det almindelig praksis i mit land at afskedige kvinderne, når de giftede sig.
EnglishBut he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.
men den gifte er bekymret for de Ting som høre Verden til hvorledes han kan behage Hustruen.
EnglishIf the priest's daughter also be married unto a stranger, she may not eat of an offering of the holy things.
Når en Præstedatter ægter en Lægmand må hun ikke spise af de ydede Helliggaver;
EnglishI entirely agree that married couples and cohabiting couples should be treated equally.
Jeg er absolut af den overbevisning, at behandlingen af ægtepar og papirløse parforhold skal være ens.
EnglishAs someone who is not married, perhaps it is something I can look forward to in the next ten years.
Som en, der ikke er gift, er det måske noget, jeg kan se frem til inden for de næste 10 år.
EnglishThey are attracted by promises of employment and some even come in the hope of getting married.
De tiltrækkes med løfter om arbejde, og nogle af dem tager endog afsted i det håb at blive gift.
EnglishIf fact married women have a higher frequency of HIV than unmarried women.
Engagerede borgere vender sig mod EU, for at vi skal spille en aktiv rolle i arbejdet for en bedre verden.
EnglishWe do not ask Europeans to have been married for three years before they can live together.
Beder man europæere om tre års ægteskab for at leve sammen?
EnglishThey are often married, they are very often faithful to their partners and are mothers of children.
Jeg synes også, at Europa bør gøre en større indsats for at forøge de finansielle forpligtelser.

Lignende oversættelser "to be married" på dansk

married adjektiv
Danish
to get married verbum
Danish
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that