Engelsk-dansk oversættelse af "to be obsessed"

EN

"to be obsessed" dansk oversættelse

EN

to be obsessed {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "to be obsessed" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBoth were obsessed with their own narrow vision of the unification of their continents.
Begge parter var besat af deres egne snævre opfattelse af deres kontinenters forening.
EnglishLet us dwell for a moment on the profound thoughts of those who are obsessed with harmonisation.
Lad os opholde os et øjeblik ved de bagvedliggende tanker hos harmoniseringsmanikerne.
EnglishFirstly, Europe is currently obsessed with its enlargement towards the East and Agenda 2000.
For det første er Europa på nuværende tidspunkt omtåget af udvidelsen mod øst og Agenda 2000.
EnglishThe rapporteur, in her address, and the Commission seem obsessed with liberalization.
I sin forelæggelsestale syntes ordføreren besat af liberalisering, og det samme gælder Kommissionen.
EnglishWe should avoid becoming obsessed with the question of subsidiarity.
Vi bør undgå at blive besat af spørgsmålet om subsidiaritet.
EnglishThe ECB is obsessed with one single issue, Parliament is powerless, and the Eurogroup is semi-clandestine.
Den Europæiske Centralbank er monoman, Parlamentet magtesløst og Euro-Gruppen halvhemmelig.
EnglishThis document is obsessed with standardisation and uniformity.
Dette dokument er besat af standardisering og ensartethed.
EnglishOur society obsessed with profit, our society of the cautious and short-sighted, might one day easily bring calamity to us all.
Profitsamfundet og de snævertsynede personer ender en dag med at få os alle drevet i afgrunden.
EnglishWe are currently obsessed with the convergence criteria and being tenths of a percentage point above or below them.
I mellemtiden beskæftiger vi os med konvergenskriterier, med tiendedele af procenter over eller under stregen.
EnglishI do not think we should be obsessed with China.
Jeg tror ikke vi må stirre os blinde på Kina.
EnglishThe French President and the First Minister seem to be more obsessed with their own political future than with that of Europe.
Den franske præsident og premierministeren synes at være mere optaget af deres egen politiske fremtid end af Europas fremtid.
EnglishUltimately, people always see politics more clearly than we do, precisely because they are not obsessed with it on a daily basis.
I sidste ende ser befolkningen altid politik mere klart, end vi gør, netop fordi den ikke er så opslugt af den til daglig.
EnglishIn a world obsessed by short-term benefits and security, we cannot lower our guard when it comes to defending our universal rights.
I en verden, der er besat af kortfristede gevinster og sikkerhed, må vi ikke svække på forsvaret af vores universelle rettigheder.
EnglishBut I would not like us to become obsessed with an agreement with the United States to the detriment of an agreement with the other third countries.
Jeg ønsker dog ikke, at vi skal blive besat af en aftale med USA på bekostning af aftaler med de andre tredjelande.
EnglishThe Central Bank is too obsessed with structural reform, without recognising that there will be no structural reform without growth.
I et økonomisk klima, der er kendetegnet ved utilfredsstillende budgetunderskud og stor arbejdsløshed, bør en række punkter fremhæves.
EnglishSo we are not taking poison on a daily basis, and I am not obsessed with the hysterical notion that what we are consuming is poisonous.
Vi indtager altså ikke gift hver dag, og jeg er ikke underlagt det hysteri, der får én til at mene, at det er gift, det, som vi forbruger.
EnglishThe general question centred around whether monetary policy can be relaxed or whether in fact Ecofin is too obsessed with monetary policy.
Det generelle spørgsmål gik på, om man kan slække på pengepolitikken, eller om ØKOFIN faktisk er for meget fokuseret på pengepolitikken.
EnglishJust as people obsessed with a fundamental order are to be found in all walks of life, this way of thinking is also prevalent throughout society.
På samme måde som de mennesker, der er besat af en fundamental idé, findes i alle stillinger, trækkes tankegodset også gennem alle samfundslag.
EnglishIn an economy obsessed with the short-term, with very stretched budgets, it is difficult to invest in production on a scale of centuries.
I en økonomi, der fungerer med et kort perspektiv med meget præcist afmålte strømme, er det vanskeligt at investere i en produktion, der har en tidshorisont på flere århundreder.

Lignende oversættelser "to be obsessed" på dansk

obsessed adjektiv
be attentive
Danish
be inclined adjektiv
Danish
be able to
be alert to the fact that