Engelsk-dansk oversættelse af "to be prone to"

EN

"to be prone to" dansk oversættelse

EN

to be prone to {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "to be prone to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt ought not to get involved in administrative issues, as it is so prone to do.
Den bør ikke involvere sig i administrative spørgsmål, sådan som den er slem til at gøre.
EnglishOn mobile devices many sites are prone to redirect navigations to mobile-friendly pages.
På mobilenheder omdirigerer mange websites brugeren til mobilvenlige sider.
EnglishTroop deployment, as we know, is expensive and very prone to failure.
Indsættelse af tropper er som bekendt dyrt og tilbøjelig til at slå fejl.
EnglishAfter all, people like you and I are prone to evil of all kinds.
Mennesker som De og jeg går jo ikke af vejen for ondskab af nogen art.
EnglishBy doing this we can steer a path away from a situation in which we are continually crisis-prone.
Ved at gøre det kan vi styre os væk fra en situation, hvor vi hele tiden er på randen til krise.
EnglishAll expert reports confirm that the region is highly earthquake-prone.
Der er tale om et område med særlig høj seismisk aktivitet, hvilket er bevidnet i alle ekspertrapporter.
EnglishFor years, construction has been taking place in areas close to rivers, areas that are prone to flooding.
I årevis har man bygget i områder tæt ved floder, i områder, der kan udsættes for oversvømmelse.
EnglishMany are prone to terrible problems of drug abuse.
Mange er udsat for skrækkelige problemer med narkotikamisbrug.
EnglishEveryone knows that people who are vulnerable and socially excluded are more prone than others to certain diseases.
Enhver ved, at mennesker, som er sårbare og socialt udstødte, er mere udsatte for visse sygdomme.
EnglishThe dams had to be knocked down because the Danube delta, which is prone to flooding, had virtually dried up.
Man måtte nedbryde dæmningerne, da Donaudeltaet, som optager oversvømmelser, praktisk talt var tørret ud.
EnglishWho would willingly stunt his growth or make himself prone to violent or aggressive behaviour?
Derfor skal vi oplyse og forebygge, derfor skal vi tage prøver og afskrække, og derfor skal vi gøre begge disse ting sammen.
EnglishIn my view at the moment it is far too prone to technical logjams stopping political initiatives.
Efter min mening er de for nærværende alt for tilbøjelige til at geråde ud i tekniske dødvande, der stopper politiske initiativer.
EnglishAnyone who does not understand that will pay the price through higher interest rates and an inflation-prone Euro-zone.
Alle, der ikke forstår det, kommer til at betale prisen i form af højere renter og en inflationsusikker europæisk zone.
EnglishIn the report we read for example that women from urban areas are more prone to breast cancer than women from rural areas.
Vi læser f.eks. i betænkningen, at kvinder fra byområder oftere rammes af brystkræft end kvinder fra landdistrikter.
EnglishWe have been too prone to see European agriculture as the producing of food in a way we have been accustomed to for years.
Vi har i alt for høj grad betraget landbrug som produktion af fødevarer på den måde, som vi har været vant til i årevis.
EnglishThe EU and the United States should be involved together in the financing and building of effective early-warning systems in areas prone to risk.
Der findes mange eksempler, der viser, hvor vigtige disse tre krav er, for at vi kan nå vores mål.
EnglishLadies and gentlemen, the border area between China, India, Pakistan and Afghanistan is one of the most earthquake-prone regions in the world.
Den bydende opfordring til lokale organisationer om at fordele bistanden retfærdigt er fuldt ud berettiget.
EnglishI hope it will also help stop ‘ gold-plating ’ of EU directives, which some governments are rather prone to.
Jeg håber, at det også vil medvirke til at standse den forgyldning af EU-direktiverne, som nogle regeringer er tilbøjelige til at gennemføre.
EnglishSome of the areas of Community policy implemented by the Member States are, as we all know, also very much prone to fraud.
Nogle udgiftsområder inden for fællesskabspolitikken, som medlemsstaterne gennemfører, er - som vi alle ved - også meget udsat for svig.
EnglishOf course, I am prone to consider this a sign of openness and rationality, for the very reason that a great number of our proposals have actually been adopted.
Jeg vil imidlertid i mit indlæg koncentrere mig om en række problematiske områder, for de findes også.

Lignende oversættelser "to be prone to" på dansk

prone adjektiv
to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
be able to