Engelsk-dansk oversættelse af "to be restored to"

EN

"to be restored to" dansk oversættelse

EN

to be restored to {transitivt verbum}

volume_up
to be restored to (også: to be reunited with)

Eksempelsætninger "to be restored to" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis is the only way that freedom may be fully restored to the people of Guinea.
For kun således kan vi give den guineanske befolkning sin fulde frihed tilbage.
EnglishThat doctor said: ‘ SOLVIT has restored my confidence in the internal market’.
Den læge sagde: " SOLVIT har genoprettet min tillid til det indre marked ".
EnglishTheir legacy is enormous fishing capacities and fish stocks that cannot be restored.
Arven herfra er enorme fiskekapaciteter, og fiskebestande, som ikke kan genoprettes.
EnglishTherefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
Det er således nødvendigt, at der hurtigst muligt sker en anerkendelse af folkesundheden.
EnglishWe hope to see stability restored in this regard – particularly in global politics.
Vi håber, at stabiliteten gendannes i denne henseende - specielt i den globale politik.
EnglishIt is not by such means that peace will be restored in the Northern Caucasus.
Det er ikke på den måde, man stabiliserer freden i det nordlige Kaukasus.
EnglishWithout the restored confidence of the latter, there cannot be a secure future for the former.
Hvis ikke sidstnævntes tillid genoprettes, er der ingen fremtid for førstnævnte.
EnglishBut I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner.
Og jeg formaner eder des mere til at gøre dette for at jeg desto snarere kan gives eder igen.
EnglishThe historic unity of all its peoples was restored in the face of a common destiny.
Den historiske enhed af alle befolkningerne blev genoprettet med udsigt til en fælles skæbne.
EnglishTherefore we would like to see this particular budget item restored to what it was last year.
Derfor ser vi gerne denne særlige budgetpost bragt op til det, den var på sidste år.
EnglishDemocracy must be restored in Europe, and that means going against the Monnet method.
Vi må genoprette demokratiet i Europa, det vil sige træffe forholdsregler mod Monnet-metoden.
EnglishConfidence can be restored by means of a credible policy and clear language.
Tillid genopretter man gennem troværdig politik og tydeligt sprog.
EnglishAt the end of this Presidency a balance has been restored and we should acknowledge that.
Ved afslutningen af dette formandskab er balancen nu genoprettet, og det bør vi anerkende.
EnglishI hope, therefore, that this balance can be restored tomorrow.
Jeg håber derfor, at det vil blive muligt i morgen at genetablere denne ligevægt.
EnglishBut this will only be feasible if everyone takes responsibility and peace is restored for good.
Det er kun muligt, hvis alle tager deres ansvar, og roen er vendt tilbage for altid.
EnglishPeople's trust has been damaged and it will, of course, be a long time before it is restored again.
Forbrugernes tillid er væk, og det vil naturligvis tage lang tid at genskabe den.
EnglishWe added Amendment No 3 so that the original character of the deal would be restored.
Vi har lige indføjet ændringsforslag 3, fordi aftalens oprindelige karakter derved genoprettes.
EnglishAnd he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand:
Overmundskænken genindsatte han i hans Embede så han atter rakte Farao Bægeret
EnglishIn the meantime, it is the responsibility of both parties to ensure that calm is restored.
Mens vi afventer dette, må genoprettelsen af ro og orden betragtes som begge parters ansvar.
EnglishWill the preferences be restored if forced labour is abolished?
Bliver præferencerne tildelt igen, når tvangsarbejdet er blevet standset?

Lignende oversættelser "to be restored to" på dansk

to præposition
Danish
to partikel
Danish
to adverbium
Danish
to konjunktion
Danish
be able to