Engelsk-dansk oversættelse af "to be reunited with"

EN

"to be reunited with" dansk oversættelse

EN

to be reunited with {transitivt verbum}

volume_up
to be reunited with (også: to be restored to)
China will only be able to be reunited if both Taiwan and the mainland adopt democracy, human rights and the rule of law as their guiding principles.
Kina vil først kunne blive genforenet, når ikke blot Taiwan, men også fastlandet er baseret på demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper.
When Haitian parents stayed behind pushing their children onto boats so that they would get asylum, why is there a refusal to commit the aid so that children can be reunited with their parents?
Når haitianske forældre blev tilbage og sendte deres børn afsted i både, så de kunne få asyl, hvorfor nægter man at yde støtte, således at disse børn kan blive genforenet med deres forældre?

Eksempelsætninger "to be reunited with" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe first of these relates to Cyprus, a country that has still not been reunited.
Cypern-spørgsmålet er fortsat det væsentligste politiske spørgsmål, der skal afklares.
EnglishIn the light of their past, do they really want Somalia to be reunited?
Vil de virkelig i lyset af deres forhistorie have, at der igen kommer et forenet Somalia?
EnglishI will not say reunited as yet, but certainly brought closer.
Jeg vil endnu ikke sige ført dem sammen, men dog bragt hinanden nærmere.
EnglishThis week we have taken a great step closer to a reunited Europe.
I denne uge har vi taget et stort skridt imod et genforenet Europa.
EnglishSome were reunited with their families but many remain there.
Nogle er blevet genforenet med deres familie, men mange er der stadig.
EnglishA newly reunited Europe cannot legitimise collective expulsion.
Et nyt genforenet Europa må ikke legitimere kollektiv fordrivelse.
EnglishIt would be naive to think that no country would use its veto if Cyprus were not re-united.
Det vil være naivt at tro, at ingen lande ville gøre brug af vetoretten, hvis Cypern ikke genforenes.
EnglishIt is just that Communism had kidnapped them for 50 years, and now they are finally reunited with us.
Sagen er bare, at kommunismen bortførte dem i 50 år, og nu er de endelig genforenet med os.
EnglishTen years ago they were reunited, in the name of freedom.
Genforeningen fandt sted for 10 år siden, og det i frihedens tegn.
EnglishThe new Europe is not an enlarged Europe though; instead it is a reunited Europe.
Endelig bliver lande og befolkninger, der led under det kommunistiske diktatur, del af et stort område med fred og frihed.
EnglishWith the task we have given ourselves today, it is in our hands whether this continent is reunited or not.
Vi har i dag stillet os selv en opgave, hvor det er op til os, om dette kontinent atter skal forenes.
EnglishOur peoples, who have been separated by history for far too long, must have a chance to be reunited.
Folkeslag, som alt for længe var adskilt på grund af historiske forhold, skal have mulighed for at genforenes.
EnglishWe need to reintroduce that element so that from Galway to Gdansk and beyond we secure that reunited continent.
Vi må genindføre dette element, så vi fra Galway til Gdansk og endnu længere sikrer et genforenet kontinent.
EnglishLet us understand and fully bring into being the Europe of diversity in this reunited form.
Lad os vise tillid, hvor det er på sin plads: Hr. Barroso er kommet os i møde, han har fremsat nye initiativer og nye politikker.
EnglishThe Commission wants a reunited Cyprus to join the EU and believes this is the best solution for all.
Kommissionen håber, at det er et genforenet Cypern, som kommer med i EU, og mener, at det er den bedste løsning for alle.
EnglishThe fact is, Mr Poettering, that if Lazlo Kovac had not been Secretary of State to Gyla Horn, then Germany would not have been reunited.
Det var den ungarske regering, hvor Lazlo Kovac sad, som gjorde den tyske enhed mulig.
EnglishWhilst the agreement of 1984, as everyone knows, was signed with North Yemen, the new agreement applies to the reunited country.
Hvor aftalen af 1984 var indgået med Nord-Yemen gælder den nye aftale for det genforenede land.
EnglishAt that time, the three Baltic States were still part of the Soviet Union, and Germany had yet to be reunited.
På det tidspunkt var de tre baltiske stater stadigvæk en del af Sovjetunionen, og Tyskland var endnu ikke blevet genforenet.
EnglishToday, Europe is one, reunited in a voluntary, peaceful and sustainable manner on a footing of equality, parity and solidarity.
I dag er Europa samlet frivilligt, fredeligt og permanent på grundlag af lighed, ligeværdighed og solidaritet.
EnglishDue in no small part to your efforts, Ireland's 'yes ' vote has put us back on track for Europe to be reunited in 2004.
Som følge af Deres på ingen måde lille indsats har Irlands " ja " bragt os tilbage på sporet mod Europas genforening i 2004.

Lignende oversættelser "to be reunited with" på dansk

reunited adjektiv
with præposition
Danish