Engelsk-dansk oversættelse af "bear"

EN

"bear" dansk oversættelse

volume_up
bear {substantiv}
DA
volume_up
bearing {substantiv}
DA
volume_up
brown bear {substantiv}
volume_up
polar bear {substantiv}
EN

bear {substantiv}

volume_up
1. zoologi
Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.
Man kan møde en Bjørn hvis Unger er taget men ikke en Tåbe udi hans Dårskab.
He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places.
Han blev mig en lurende Bjørn en Løve i Baghold;
As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.
En brølende Løve en grådig Bjørn er en gudløs som styrer et ringe Folk.

Eksempelsætninger "bear" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt should bear that in mind, in view of the European elections in June next year.
Rådet bør tænke på det, for vi har valg til Europa-Parlamentet til juni næste år.
EnglishHe must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs ' or 'buts '.
Han skal have ret til at nægte at afgive vidneforklaring, uden modifikationer.
EnglishThey shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
de skal bære dig på deres Hænder at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten;
EnglishThose who bear political and military responsibility also deserve our appreciation.
De, som har det politiske og militære ansvar, fortjener ligeledes vores respekt.
EnglishHowever we understand your general concern and will bear it in mind for the future.
Men vi forstår Deres generelle bekymring og vil have dette i erindring fremover.
EnglishI have demonstrated this on many occasions, and you can bear witness to that.
Det har jeg påvist ved adskillige lejligheder, og De kan være mine vidner herpå.
EnglishI believe his experience as a negotiator at the highest EU level will bear fruit.
Jeg tror, at hans erfaring som forhandler på højeste plan i EU vil bære frugt.
EnglishSo I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
Jeg håber, at De derfor viser overbærenhed, hvis jeg nu måske bruger lidt mere tid.
EnglishThe first committee of inquiry worked hard, and its work is starting to bear fruit.
Det første undersøgelsesudvalg har arbejdet hårdt, og dette arbejde har virkning.
EnglishYour analyses bear out the impression that this is happening on a large scale.
Deres analyser bekræfter billedet af, at det drejer sig om en stor gruppe kvinder.
EnglishAnd he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast.
Og han siger til dem: "Øser nu og bærer til Køgemesteren; " og de bare det til ham.
EnglishBut if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.
Men hvis han ikke tvætter sine Klæder og bader sig skal han undgælde for sin Brøde.
EnglishAnd whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.
Den som ikke bærer sit Kors og følger efter mig kan ikke være min Discipel.
EnglishWe will certainly endeavour to bear it in mind in the work of the presidency.
Vi vil helt bestemt bestræbe os på at have dette for øje i formandskabets arbejde.
EnglishIt is as well to bear that in mind as a background to what he has just said.
Det er lige så godt at huske på dette som baggrund for, hvad han lige har sagt.
EnglishAnd he put the staves into the rings by the sides of the ark, to bear the ark.
så stak han Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider for at den kunde bæres med dem.
EnglishHow long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me?
"Hvor længe skal jeg tåle denne onde Menighed dem som bestandig knurrer imod mig?
EnglishBut it is true that we still have the strength to bear the evils of others!
Men som bekendt har man jo altid kræfter nok til at udholde andres dårligdomme!
EnglishThe industry itself, operators and users, must also bear a proportion of the costs.
Selve sektoren, virksomheder og brugere, skal også bære en del af udgifterne.
EnglishWe must bear in mind that times change and the standards change with them.
Vi må huske på, at tiderne ændrer sig, og at standarderne ændrer sig tilsvarende.

"bear a grudge" dansk oversættelse

bear a grudge
Danish
  • bære nag
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"bearded guy" dansk oversættelse

bearded guy
Danish
  • skæggede fyr
Mere chevron_right

"bearing gifts" dansk oversættelse

bearing gifts
Danish
  • bærende gaver
  • med gaver
Mere chevron_right