Engelsk-dansk oversættelse af "beat it"

EN

"beat it" dansk oversættelse

DA
EN

beat it {interjektion}

volume_up
beat it

Eksempelsætninger "beat it" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
Og Vingårdsmændene grebe hans Tjenere og en sloge de en dræbte de og en stenede de.
EnglishThey beat him up and interrogated him and kicked him to the ground.
De pryglede ham sønder og sammen og forhørte og sparkede ham, så han faldt om.
EnglishI will not beat about the bush: animals are animals and people are people.
Lad mig sige meget direkte, at dyr er dyr, og mennesker er mennesker!
EnglishThat is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?
Det er udmærket, men hvornår lykkes det os at blive af med tågen?
EnglishMr President, I welcome this report but I feel it is a little up-beat.
Hr. formand, jeg bifalder denne betænkning, men jeg synes, at den er lidt for optimistisk.
EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Lad os ikke være ordkløvere, lad os ikke spilde mere tid på en tekst, der ikke er troværdig.
EnglishMr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
Hr. formand, man kan banke sit hoved mod muren på mange måder.
EnglishAnd I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Ingen Fjende skal overvælde ham ingen Nidding trykke ham ned;
EnglishI shall leave that to the Portuguese national team tonight, which I hope will beat France.
Det overlader jeg til det portugisiske landhold i aften, som jeg håber vinder over Frankrig.
EnglishOr to be more precise and not to beat about the bush, the obstacle to their profits.
Eller mere præcist - hvis man skal kalde tingene for deres rette navn - om indgreb i deres overskud.
EnglishBeat your plowshares into swords, and your pruninghooks into spears: let the weak say, I am strong.
I som tog mit Sølv og Guld bortførte mine kostbareste Ting til eders Borge
EnglishWith regard to the six-month presidency, the President-in-Office of the Council beat me to my criticism.
Hvad angår det halvårlige formandskab, kom rådsformanden min kritik i forkøbet.
EnglishOne case I heard of recently was that the police and the army together beat up a young man.
Ét tilfælde, jeg hørte om for nylig, var, at politiet og hæren i fællesskab pryglede en ung mand.
EnglishWhat mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor?
Hvor kan I træde på mit Folk og male de arme sønder?
EnglishThou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.
du slår ham vel med Riset men redder hans Liv fra Dødsriget.
EnglishMr President-in-Office, I am not going to beat about the bush.
Hr. rådsformand, hør lige, De befinder Dem her i Europa-Parlamentet.
EnglishAnd he beat down the tower of Penuel, and slew the men of the city.
og Borgen i Penuel brød han ned og dræbte Folkene i Byen.
EnglishI would therefore state that only a strong, vigorous and committed democracy will be able to beat it.
Derfor hævder jeg, at kun et stærkt, slagkraftigt og engageret demokrati vil kunne bekæmpe den.
EnglishNothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
Den drejer sig ikke om andet, og det skal vi sige lige ud.
EnglishAnd there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
Og der kommer en stærk Stormvind og Bølgerne sloge ind i Skibet så at Skibet allerede var ved at fyldes.

Lignende oversættelser "beat it" på dansk

it pronomen
Danish
to leg it
don't mention it
do not mention it
of it adverbium
Danish
what about it
Danish
damn it interjektion
all of it præposition
Danish
in it adverbium
Danish
what of it
Danish
get it
Danish
go for it
you cannot have your cake and eat it
to deal with it verbum
worth it
Danish
you can do it