EN

to become [became|become] {verbum}

volume_up
Europe is not going to become Turkish; Turkey is going to become European.
Europa skal ikke blive tyrkisk, men Tyrkiet skal blive europæisk.
The international financial institutions must become truly universal.
De internationale finansinstitutioner bør blive virkelig universelle.
It is never the intention that an exception should become the rule, but it has become so in the UK.
Det er aldrig meningen, at undtagelsen skal blive reglen, men sådan er det blevet.
New Commission initiatives are already in effect, or will shortly become effective.
Nye initiativer fra Kommissionen er allerede taget, eller det vil snart ske.
This direct contract procedure must not catch on and become the predominant procedure.
Der må ikke ske det, at denne metode med direkte kontrakter bliver den dominerende metode.
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
Temmelig mange mennesker spørger, hvad der vil ske med denne rapport.

Eksempelsætninger "to become" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThey believe that they have no obligation to become involved in enforcing peace.
De mener ikke, at de er forpligtede til at medvirke til at tvinge nogen til fred.
EnglishThe risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.
Bagsiden af medaljen er, at vi risikerer at skabe en større uvilje hos borgerne.
EnglishIt will require information to become communication that goes in both directions.
Det forudsætter, at information bliver til kommunikation, som virker begge veje.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government '.
Jeg kan ikke støtte Kommissionens ambitioner om at blive en slags» regering« i EU.
EnglishThe parliaments of the Member States, as well as our own, must become involved.
Ikke blot vores Parlament skal inddrages, men også befolkningernes parlamenter.
EnglishFinally, the second pillar must become the core component of agricultural reform.
Min sidste kommentar er, at den anden søjle skal være kernen i landbrugsreformen.
EnglishThis is not the first time that the need for such a force has become apparent.
I modsat fald vil Asien som region miste 150 millioner euro i udviklingsbistand.
EnglishThey should become the focus of Community policy, of a common European policy.
De bør være centrale for Fællesskabets politik, for en fælles europæisk politik.
EnglishChildren, educated in a family, become more confident, and are dynamic in life.
Børn, der er opdraget i en familie, får selvtillid og er dynamiske her i livet.
EnglishThe country must not again become a seedbed of terrorism and of drugs production.
Landet må ikke igen udvikle sig til et arnested for terrorisme og narkoproduktion.
EnglishThe history of the Commission's delegations in Bosnia has become a success story.
Historien om Kommissionens delegationer i Bosnien er blevet en succeshistorie.
EnglishCan the reasons for our cautiousness have disappeared or become less pressing?
Er de årsager, der lå bag dette forbehold, mon forsvundet eller gået i opløsning?
EnglishI do therefore ask you to make sure it does not become a watered down version.
Jeg vil derfor bede Dem om at overvåge, at det ikke bliver nogen udvandet udgave.
EnglishHow have our values become so degraded that even children can be sold for sex?
Hvordan er vore værdier blevet så degraderede, at selv børn kan sælges til sex?
EnglishThat has become very apparent and we need cooperation at international level.
Det er blevet meget klart, og vi har brug for samarbejde på internationalt plan.
EnglishOn the contrary, the fund market has become a more diverse and complicated place.
Tværtimod er fondsmarkedet blevet et mere forskelligartet og kompliceret sted.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Vi har sikret, at administrationen af EU ' s budget bliver mindre bureaukratisk.
EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internettet er inden for de seneste år blevet en ny, universel kommunikationsform.
EnglishDo not let the fight against poverty become the victim of deadlocked negotiations.
Lad ikke fattigdomsbekæmpelsen bliver offer for dette dødvande i forhandlingerne.
EnglishIt is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
Jeg er fast overbevist om, at Bulgarien og Rumænien skal være medlemmer af EU.

"become a guarantor" dansk oversættelse

become a guarantor
Danish
  • blive garant
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"become a guardian" dansk oversættelse

become a guardian
Danish
  • blive en værge
  • blive værge
Mere chevron_right

"become glaringly" dansk oversættelse

become glaringly
Danish
  • blive iøjnefaldende
  • bliver himmelråbende
Mere chevron_right