Engelsk-dansk oversættelse af "to become clear"

EN

"to become clear" dansk oversættelse

EN

to become clear {verbum}

volume_up
to become clear
It would even become clear that it was not thus concerned with the issue of the harmonisation of criminal law and sanctions, for which only the third pillar can be used and only in specific cases.
Det ville også blive klart, at det således ikke drejede sig om harmonisering af strafferetten og sanktionerne, hvilket kun den tredje søjle kan bruges til og kun i særlige tilfælde.

Eksempelsætninger "to become clear" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHopefully it will then become clear that the Council has also learned its lesson.
Forhåbentlig bliver det så også klart, at Rådet har lært af sine erfaringer.
EnglishIt has become clear that mankind continues to be unable to avoid natural disasters.
Det står nu klart, at mennesket stadig ikke er i stand til at undvige naturkatastrofer.
EnglishMr President, I think at this stage in the debate several things have become clear.
Hr. formand, jeg mener, at mange spørgsmål er blevet afklaret i denne fase af debatten.
EnglishHow this works in practice will become clear when the authority has to act.
Myndighedens handlinger vil dog vise, om denne påstand konkret holder stik.
EnglishIt has become clear from the discussion where we must start with our work.
Det er også fremgået tydeligt af diskussion, hvor vi skal sætte ind med vores arbejde.
EnglishIn the meantime it has become clear that, politically speaking, this veto right does exist.
I mellemtiden er det blevet klart, at denne vetoret politisk er reel nok.
EnglishThe developing countries, it has become clear, are the ones that most desperately need our help.
Det har vist sig, at netop udviklingslandene har hårdt brug for vores hjælp.
EnglishThe lessons to be learnt to prevent a repeat of such situations should then become clear.
Derefter skal vi drage konklusioner, der gør det muligt for os at undgå lignende situationer.
EnglishThis has become even more clear in view of the forthcoming enlargement.
Dette er blevet endog klarere i lyset af den forestående udvidelse.
EnglishNow or never it must become clear just how serious we are about this common policy.
Det er nu eller aldrig, nu skal det vise sig, om vi mener det alvorligt med den fælles politik i EU.
EnglishIt is very interesting when you look at the statistics because the exact reasons become clear.
Det er meget interessant, når man ser på statistikken, for så fremgår grundene helt klart.
EnglishI think that it has become clear that the main problem with the Arms Code is implementation.
Jeg mener, at det er blevet tydeligt, at hovedproblemet med våbenkodeksen er gennemførelsen.
EnglishAs I said earlier, it is hoped that the situation will become clear by early 1998.
Som jeg har anført før, er der grund til at håbe, at der givetvis foreligger klarhed om sagen primo 1998.
EnglishIt has become clear over the last two years that the media are being increasingly sidelined.
I de sidste to år har vi kunnet konstatere, at medierne bliver trængt mere og mere i defensiven.
EnglishThis is not a project for some élite, and this point must now become clear in these applicant countries.
Dette er ikke noget eliteprojekt, og det skal nu gøres klart for disse ansøgerlande.
EnglishAnd in the Dessault-Augusta affair it has since become very clear that he knew of an illicit fund.
Og i Dessault Augusta-affæren er det imidlertid helt klart, at han kendte til en sort kasse.
EnglishIt has now become clear to us that there are enormous differences in housing policy between Member States.
Vi er blevet klar over, at der er enorme forskelle mellem medlemslandenes boligpolitik.
EnglishThat much has become clear since the autumn summit when Mr Kok’ s report was discussed here.
Er det socialt acceptabelt, at mennesker, der er fyldt 58, ikke længere må deltage i arbejdsprocessen?
EnglishIt is not appropriate to make provision at this stage for what will only become clear in practice.
Det er ikke hensigtsmæssigt i denne fase at tage højde for noget, der først bliver klart i praksis.
EnglishThis has already become clear from the public response.
Det har man kunnet aflæse allerede af reaktionen i offentligheden.

Lignende oversættelser "to become clear" på dansk

clear adjektiv
free and clear adverbium
to make clear verbum
all clear adverbium
Danish
to clear verbum
Danish
to make it clear verbum
Danish