Engelsk-dansk oversættelse af "become gradually"

EN

"become gradually" dansk oversættelse

become gradually
DA
  • blive gradvist
  • bliver gradvist

Eksempelsætninger "become gradually" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Byrne has become gradually more relaxed in her campaigning as the end of the week approached staying primarily on campus today.
In the past century, the line has moved a long way as society has become gradually more permissive.
Now 50, her wish to donate has become gradually more expansive.
Muscles used for activities such as crawling, walking, sitting up and moving the head become gradually weaker, but mental abilities remain unaffected.
When languages are not used by their speakers, they become gradually moribund, which means the only speakers will be adults.
This incurable neurological disease causes the animal to become gradually paralysed.
Hopefully, this is an allergy that he will either grow out of, or to which he will become gradually desensitised.
I feel the future political arena for women will become gradually gloomy over the years.
In which case she would also have become gradually declasse and even ridiculous; a hardened veteran of too many love stories.
Now in the past decade or so, we've seen this stereotype become gradually less and less prevalent as time goes on and feminism has played a part in this.

Eksempelsætninger "become gradually" på dansk

EnglishIn this way they will gradually become de facto legally binding legal norms.
Herigennem vil der stille og roligt opstå også de facto juridisk forpligtende retlige normer.
EnglishThe office of the Ombudsman for Europe has gradually become inundated with petitions.
Den Europæiske Ombudsmands kontor bliver udsat for et konstant stigende antal anmodninger om redegørelser.
EnglishOtherwise, we in the EU will gradually become a laughing stock!
I modsat fald bliver vi som EU virkelig efterhånden til grin!
EnglishEurope would like China to gradually become part of international political and economic society.
Europa ønsker, at Kina integrerer sig gradvist i det internationale, politiske og økonomiske samfund.
EnglishThe market in food treated with ionised radiation will gradually become a single market too.
Det indre marked vil også blive gennemført trinvis i forbindelse med levnedsmidler behandlet med ioniserende stråling.
EnglishOnly several years after the original agreements did the top-secret documents gradually become accessible.
Først flere år efter de oprindelige aftaler blev de tophemmelige dokumenter tilgængelige lidt efter lidt.
EnglishIt is clear that China is a big economy and will gradually become competitive in more and more industrial sectors.
Det står klart, at Kina er en stor økonomi og gradvist vil blive konkurrencedygtig inden for flere og flere industrisektorer.
EnglishMr President, the COM in tobacco must continue and must enable the European Union gradually to become self-sufficient.
Hr. formand, den fælles markedsordning for tobak skal fortsætte og skal gøre det muligt for Den Europæiske Union gradvist at blive selvforsynende.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I should like to say that the ACP-EU Joint Assembly has gradually become a more interesting and more effective body.
Det glæder mig at kunne sige, hr. formand, mine damer og herrer, at Den Paritetiske Forsamling AVS-EU gradvis kan registrere større interesse og større indvirkning.
EnglishSimilarly, preventive vaccination should gradually become a subject of discussion worldwide, from the point of view of both public and animal health.
Også spørgsmålet om forebyggende vaccination bør efterhånden gøres til genstand for global diskussion, både af hensyn til folkesundheden og af hensyn til dyrenes sundhed.
EnglishIn fact, although the situation in Tajikistan has remained highly critical and worrying, in terms of politics as well as economics, it has gradually become more stable.
Efter to år begyndte situationen i Tadsjikistan således gradvist at stabilisere sig, men er dog fortsat meget kritisk og bekymrende både på politisk og på økonomisk plan.
EnglishBy 2003, when the bodies that have been established are in a position to fulfil their duties, the European Union will gradually become capable of accomplishing some of the Petersberg tasks.
Fra nu af og til 2003 vil Den Europæiske Union gradvis, når de oprettede organer kan varetage deres opgaver, være i stand til at udføre nogle af Petersberg-opgaverne.

Lignende oversættelser "become gradually" på dansk

gradually adverbium
gradually adjektiv
Danish