EN

bed {substantiv}

volume_up
1. generel
During this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
I hele denne periode var jeg ikke i seng, og jeg tjente ikke én ekstra franc.
Somebody had put a bed across the bathroom door and so she could not get in.
Nogen havde stillet en seng på tværs af badeværelsesdøren, hvorfor hun ikke kunne komme ind.
I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.
jeg har stænket min Seng med Myrra med Aloe og med Kanelbark;
DA

bed {et}

volume_up

Eksempelsætninger "bed" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishStand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still.
Vid dog at HERREN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HERREN hører han mig.
EnglishEveryone is aware of the dangers posed by two nuclear reactors lying on the sea bed.
På havbunden - det ved enhver - ligger der en risiko i form af to atomreaktorer.
EnglishHe is ill in bed, but, you will be glad to know, he will be with us again shortly.
Han er syg, men det vil sikkert glæde Dem at høre, at han snart er på benene igen.
EnglishDuring this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
I hele denne periode var jeg ikke i seng, og jeg tjente ikke én ekstra franc.
EnglishBy night on my bed I sought him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not.
På mit Leje om Natten søgte Ham som min Sjæl har kær jeg søgte men fandt ham ikke.
EnglishHe answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk!
Han svarede dem: "Den som gjorde mig rask han sagde til mig: Tag din Seng og gå!
EnglishWhen I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.
Som med fede Retter mættes min Sjæl med jublende Læber priser min Mund dig
EnglishAnd he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed?
Og han sagde til dem: "Mon Lyset kommer ind for at sættes under Skæppen eller under Bænken?
EnglishThat is why Eurocontrol is, at the end of the day, something which we cannot get into bed with.
Derfor er Eurocontrol noget, som vi i sidste ende ikke kan blive gode venner med.
EnglishSomebody had put a bed across the bathroom door and so she could not get in.
Nogen havde stillet en seng på tværs af badeværelsesdøren, hvorfor hun ikke kunne komme ind.
EnglishMrs Ahlqvist is lying in bed with a temperature some 2 000 kilometres from here.
Fru Ahlqvist ligger med høj feber over 2.000 kilometer herfra.
EnglishI am very glad that we finally put this directive to bed in the last session.
Jeg er meget glad for, at vi endelig har fået taget hånd om dette direktiv i sidste mødeperiode.
EnglishAnd when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.
Og da Elisa var kommet ind i Huset så han Drengen ligge død på Sengen.
EnglishHe is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:
Eller han revses med Smerter på Lejet uafbrudt sfår der Hamp i hans Ben;
EnglishIf I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
vil jeg håbe får jeg dog Bolig i Døden jeg reder i Mørket mit Leje
Englishtherefore thou shalt not come down off that bed on whic h thou art gone up, but shalt surely die!
- derfor: Det Leje du steg op på kommer du ikke ned fra thi du skal dø!
Englishtherefore thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die!
- derfor: Det Leje du steg op på kommer du ikke ned fra thi du skal dø!
EnglishIn a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed;
I Drømme i natligt Syn når Dvale falder på Mennesker når de slumrende hviler på Lejet;
EnglishUpon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to offer sacrifice.
På høje og knejsende Bjerge redte du Leje også der steg du op for at slagte dit Offer;
EnglishAnd when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.
Og hun gik bort til sit Hus og fandt Barnet liggende på Sengen og den onde Ånd udfaren.

"bed go" dansk oversættelse

bed go
Danish
  • seng gå
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "bed":

bed
bedding