Engelsk-dansk oversættelse af "beef"

EN

"beef" dansk oversættelse

volume_up
beef {substantiv}
volume_up
beef rump {substantiv}
DA
volume_up
beef patty {substantiv}
EN

beef {substantiv}

volume_up
1. generel
Institutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Restaurationsbranchen, supermarkederne og slagterierne ville ikke aftage oksekød.
Bovine animals and beef: identification, registration and labelling
Oksekød og oksekødsprodukter: identifikation, registrering og mærkning
In the case of beef alone, prices would actually fall below the price of production.
Priserne ville, bare hvad oksekød angår, falde til under produktionsprisen.
2. gastronomi
beef (også: steak, beefsteak)
Finally, I would like to say that we are all very concerned about not being killed by a serving of British beef.
Endelig vil jeg sige, at vi alle går rundt og er meget optaget af, at vi ikke bliver slået ihjel af en engelsk bøf.
Maybe we will not all have to end our days as beef steaks! "
Måske ender vi ikke alle sammen som bøffer. "
The producer ensures that his beef steak, his pork steak and his fillet of chicken are in order and the government takes care of final control.
Producenten sørger for, at hans engelske bøf, skinkeschnitzel og kyllingefilet er i orden, og myndighederne holder øje med den endelige kontrol.

Eksempelsætninger "beef" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishInstitutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Restaurationsbranchen, supermarkederne og slagterierne ville ikke aftage oksekød.
EnglishThe beef market has virtually collapsed in extensive areas of the European Union.
Oksekødsmarkedet er i praksis brudt sammen i store dele af Den Europæiske Union.
EnglishThese announcements spread panic amongst consumers and the beef market collapsed.
Disse meddelelser skabte panik hos forbrugerne, og oksekødsmarkedet brød sammen.
EnglishBeef producers were already facing heavy financial losses before the BSE crisis.
Oksekødsproducenterne stod allerede over for store økonomiske tab før BSE-krisen.
EnglishPortuguese producers are still suffering from the ban on beef and veal exports.
På de portugisiske producenter hviler endvidere et forbud mod eksport af oksekød.
EnglishBecause of the climatic situation Australia is able to supply them with beef.
På grund af klimaforholdene kan Australien nu begynde at levere oksekød til dem.
EnglishThe current French embargo on British beef is a worrying illustration of this.
Den aktuelle franske embargo mod britisk oksekød er et slående eksempel herpå.
EnglishWe are retracting from milk, poultry and grain markets, not to mention beef.
Vi skærer ned på markederne for mælk, fjerkræ og korn for ikke at nævne oksekød.
EnglishIrish farmers are experiencing major problems, particularly in the beef sector.
De irske landbrugere er ude for større problemer, særlig inden for oksekødssektoren.
EnglishIrish beef producers have already been experiencing a severe financial crisis.
Producenter af irsk oksekød har allerede oplevet en alvorlig økonomisk krise.
EnglishBeef labelling is an important stage in the process of rebuilding consumer confidence.
Mærkningen af oksekød er en vigtig etape i at vinde forbrugernes tillid tilbage.
EnglishI have serious reservations about the individualisation of the male beef premia.
Jeg er særligt bekymret over indførelsen af individuelle præmierettigheder for handyr.
EnglishWe have in the European Union a common market in beef and in other products.
Vi har i Den Europæiske Union et fælles marked for oksekød og andre produkter.
EnglishThe beef ban for Northern Ireland is unjust and should be lifted immediately.
Oksekødsforbuddet for Nordirland er uretfærdigt og bør ophæves med det samme.
EnglishWe are all very concerned about the impact on employment of the beef crisis.
Vi er alle meget bekymrede over oksekødskrisens indvirkning på beskæftigelsen.
EnglishMr President, we have adjourned the debate on beef labelling until late this evening.
Hr. formand, vi udsætter forhandlingen om mærkning af oksekød til sent i aften.
EnglishMr President, this legislation on the labelling of beef has two distinct aspects.
Hr. formand, lovgivningen om mærkning af oksekød har to separate aspekter.
EnglishThat is why I cannot accept amendments seeking to raise the beef premiums either.
Derfor kan jeg heller ikke acceptere ændringsforslag om forhøjelse af oksekødspræmien.
EnglishAs rapporteur he tried to mellow the severity of the proposals in the beef sector.
Som ordfører forsøgte han at opbløde forslagene inden for oksekødssektoren.
EnglishWe want to make the internal market work and have British beef bought on the continent.
Vi ønsker, at det indre marked skal fungere, og at man kan købe britisk oksekød.

Synonymer (engelsk) for "beef":

beef
beef patty
beef cattle
English