Engelsk-dansk oversættelse af "Belgium"

EN

"Belgium" dansk oversættelse

DA
DA
EN

Belgium {egennavn}

volume_up
1. geografi
Countries - particularly Belgium - are in breach of human rights standards.
Lande - særligt Belgien - overtræder menneskerettighedsstandarderne.
On that occasion, the Commission acted in a draconian manner against Belgium.
Ved den lejlighed optrådte Kommissionen meget strengt over for Belgien.
It is then a case of catastrophe intervention of the 'dioxin in Belgium ' type.
Så bliver der tale om katastrofeforanstaltninger af typen " dioxin i Belgien ".

Eksempelsætninger "Belgium" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is then a case of catastrophe intervention of the 'dioxin in Belgium ' type.
Så bliver der tale om katastrofeforanstaltninger af typen " dioxin i Belgien ".
EnglishThere are even two countries which, like Belgium, have no national regulations.
Der er endda to lande, der ligesom Belgien ikke har nogen national lovgivning.
EnglishIf you had done that, then we should not have had a dioxin crisis in Belgium.
Hvis De havde gjort dette, ville vi ikke have haft nogen dioxinkrise i Belgien.
EnglishIn Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
I Belgien har De i de sidste to år bevist, at De kan puste nyt liv i politikken.
EnglishHolland and Belgium are not the large net contributors the figures show them to be.
Nederlandene og Belgien er ikke så store nettobetalere, som statistikkerne viser.
EnglishTherefore, 55 % of the total population of Belgium was quite or very racist.
Således var 55 % af Belgiens samlede befolkning temmelig eller meget racistiske.
EnglishLarge sections of the pig and poultry industry in Belgium were affected at that time.
Store dele af svine- og fjerkræindustrien i Belgien var berørt på det tidspunkt.
EnglishMy group also welcomes Belgium's proposal for a ministerial meeting on North Korea.
Min gruppe hilser også Belgiens forslag om et ministermøde om Nordkorea velkommen.
EnglishAccording to him, this idea should be the topic of a national debate in Belgium.
Ifølge ham skulle denne idé være genstand for en national debat i Belgien.
EnglishIn Belgium it has a positive image, while in the Netherlands it is more negative.
I Belgien har den et positivt image, i Nederlandene et mere negativt image.
EnglishIreland, Denmark, Belgium, the Netherlands and France have all suffered cuts.
Irland, Danmark, Belgien, Nederlandene og Frankrig lider alle under nedskæringerne.
EnglishBelgium or Thailand today, France, the United Kingdom or Central America tomorrow.
I dag Belgien eller Thailand, i morgen Frankrig, Storbritannien eller Centralamerika.
EnglishWe do that for the whole world, but we should not have to do it for Belgium.
Vi gør det for hele verden, men for Belgien skulle vi så ikke have lov at gøre det.
EnglishHe has clearly distanced himself from the statement by France, Belgium and Italy.
Han har klart taget afstand fra Frankrigs, Belgiens og Italiens erklæring.
EnglishBelgium has started to use such a measuring technique in the wake of its dioxin crisis.
Som følge af dioxinkrisen i Belgien er man der begyndt med en sådan måleteknik.
EnglishIt points out that Belgium, France and Ireland have not yet provided any information.
- Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om stålsektoren.
EnglishThe third question related to whether Belgium and Germany have been treated unequally.
Det tredje spørgsmål gik på om, hvorvidt Belgien og Tyskland er blev behandlet ens.
EnglishHe refers rightly to the Community support which has tripled in Belgium.
Han henviser med rette til EU-støtten, som for Belgiens vedkommende er tredoblet.
EnglishCows continue to die in Belgium, France and Great Britain, but everything is fine.
Kvæget dør fortsat i Belgien, i Frankrig og i Det Forenede Kongerige, man alt går godt.
EnglishThe waves also hit the coasts of Belgium, Britain, France, Ireland and the Netherlands.
Bølgerne ramte også Belgiens, Englands, Frankrigs, Irlands og Nederlandenes kyster.

Synonymer (engelsk) for "Belgium":

Belgium
Kingdom of Belgium