Engelsk-dansk oversættelse af "believer"

EN

"believer" dansk oversættelse

volume_up
believer {substantiv}
DA
DA
EN

believer {substantiv}

volume_up
1. religion
And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.
og der føjedes stedse flere troende til Herren Skarer både af Mænd og Kvinder
A sustained campaign is being conducted with a view to converting Buddhist believers into atheists.
Man forsøger vedvarende på at gøre troende buddhister til ateister.
Persecution, harassment and imprisonment of believers and regime critics must stop, and the free flow of information must finally be guaranteed.
Forfølgelsen af, truslerne mod, og arrestationerne af troende og regimekritikere må høre op, og den frie strøm af informationer skal endelig garanteres.

Eksempelsætninger "believer" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt has snowed this week and I am a great believer in folklore.
I denne uge har det sneet, og jeg er en stor tilhænger af gamle mundheld.
EnglishI am a great believer in our not dragging matters out if possible solutions emerge.
Jeg er stærk tilhænger af, at vi ikke trækker tingene i langdrag, hvis der viser sig mulige løsninger.
EnglishI have particular views on genetic technology as I am a believer in genetic technology as such.
Jeg har et særstandpunkt, når det gælder genteknologi, idet jeg tror på genteknologien som sådan.
EnglishI stand before you as a firm believer in that dream.
Jeg står i dag frem her i Parlamentet og bekræfter min tro på denne drøm.
EnglishI am a great believer in more carrot and less stick, particularly when it comes to environmental protection.
Jeg er stor tilhænger af mere gulerod og mindre stok, især når det handler om beskyttelse af miljøet.
EnglishHaving said all that I am a believer in subsidiarity.
Når alt dette er sagt, tror jeg på subsidiaritet.
EnglishI am not a believer in magic formulas or cure-alls.
Jeg tror ikke på mirakelmidler, på patentløsninger.
EnglishWe noted that the candidate is a firm believer in the dogma of price stability formally proclaimed at Maastricht.
Vi bemærkede, at kandidaten er tro mod dogmet om prisstabilitet, som formelt blev proklameret i Maastricht.
EnglishAnd what I do not want to see, because I am a firm believer in Europe, is Europe collapsing due to any of these pitfalls.
Og hvis der er noget, jeg som overbevist europæer ikke ønsker, er det, at Europa skal styrte sammen på grund af en af disse» sidegevinster«.
EnglishI am a staunch believer in freedom and democracy and have therefore been encouraging the Tibetans in exile to follow the democratic process.
Jeg tror fuldt og fast på frihed og demokrati og har derfor opfordret eksiltibetanere til at følge de demokratiske spilleregler.
EnglishIrrespective of whether one is in principle a believer in or an opponent of enlargement of NATO and/ or the WEU, alternatives must be prepared.
Uanset om man er principielt tilhænger eller modstander af en udvidelse af NATO og / eller VEU, skal der forberedes alternativer.
EnglishMr President, I am a great believer in health and safety, but I am also a great believer that we are not going to change everything by legislation.
Hr. formand, jeg er stor tilhænger af sundhed og sikkerhed, men jeg er også stor tilhænger af, at vi ikke skal ændre alt ved lovgivning.
EnglishMr President, I am a firm believer in the Lisbon strategy because it consists of a great many different policy areas that have to be coordinated.
Hr. formand, jeg er en varm tilhænger af Lissabon-strategien, da den består af en lang række forskellige politiske områder, der skal harmoniseres.
EnglishMr President, the founding father of my country - I am a firm believer in a Europe of nations - was the Prince of Orange from France, who was also the Count of Nassau in Germany.
Hr. formand, mit fædrelands grundlægger - jeg tror oprigtigt på et nationernes Europa - er prinsen af Oranien fra Frankrig og samtidig greve af Nassau fra Tyskland.
EnglishAs such, all believers should stand up for those values, which ensure that anyone in Europe can practise their religion freely and openly, but also accept the right to be a non-believer.
Alle troende skal værne om disse værdier, som sikrer at alle i Europa kan praktisere deres tro frit og åbent, men som samtidig sikrer retten til ikke at være troende.
EnglishWhilst I always welcome the opportunity to debate the issue of drugs and drug abuse, I am a firm believer that the case for the liberalisation of the current drugs policy has not been made.
Jeg glæder mig altid over muligheden for at debattere narkotika og narkotikamisbrug, og jeg mener helt klart ikke, at der er noget, der taler for en liberalisering af den nuværende narkotikapolitik.

Synonymer (engelsk) for "believer":

believer
believable
English
make believe