Engelsk-dansk oversættelse af "bench"

EN

"bench" dansk oversættelse

volume_up
bench {substantiv}
DA
EN

bench {substantiv}

volume_up
Which bench are we planning to use to push these countries into the swamp of poverty?
Hvilken bænk er der planer om at anvende for at skubbe disse lande ned i fattigdomssumpen?
When he takes a crack at the front bench, so to speak, he begins by complimenting them, which makes it extremely difficult to be negative in response.
Når han så at sige sludrer med den forreste bænk, begynder han med at rose dem, hvilket gør det uhyre vanskeligt at give et negativt svar.
Of course, the session Presidency appreciates the fact that the Commission is here in force for this important debate, even though the Council benches are rather empty.
Formanden værdsætter selvsagt, at Kommissionen er mødt så fuldtalligt op til denne vigtige forhandling, selv om Rådets bænk er lidt tyndt besat.
bench (også: couch, sofa, divan, settee)

Eksempelsætninger "bench" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI would like to praise the European noises that are coming from the front bench.
Jeg vil gerne rose de europæiske lyde, der kommer fra de forreste rækker.
EnglishMr President, I would appreciate it if your bench would occasionally look in this direction.
- Hr. formand, jeg vil sætte pris på, at De lejlighedsvis ser i denne retning.
EnglishWhich bench are we planning to use to push these countries into the swamp of poverty?
Hvilken bænk er der planer om at anvende for at skubbe disse lande ned i fattigdomssumpen?
EnglishWhen I talk about words, I am thinking about words like " bench-marking " and " peer review ".
Når jeg taler om ord, tænker jeg på ord som " benchmarking " og " kollegial supervision ".
EnglishThe answer is clear, for the bench normally occupied by the culprits is empty: it is the Council's bench.
Det kan vi tydeligt se, eftersom de pladser, Rådet normalt sidder på, er tomme.
EnglishUpon this notification a vacancy shall arise on the bench.
Ved sidstnævnte meddelelse bliver embedet ledigt.
EnglishThe Union's whole development policy will be on the test bench when we come to define a new convention.
Unionens samlede udviklingspolitik vil komme på prøvebænken, når der er tale om fastlæggelsen af en ny konvention.
EnglishPersonally I find it quite incompatible for someone to reject this principle and sit on the bench of the Court of Justice.
At afvise dette princip mener jeg personlig er fuldstændig uforeneligt med at have sæde i Domstolen.
EnglishSpain was the first great battle of the Second World War, the test bench for a war to come that would devastate Europe.
Spanien var Anden Verdenskrigs første store slag, en prøvebænk for den kommende krig, der skulle hærge Europa.
EnglishMy third and final point concerns bench marks.
EnglishI requested it myself from this bench last year from Commissioner Liikanen on behalf of the Socialist Group.
Jeg selv anmodede om det fra denne talerstol sidste år over for kommissær Liikanen på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe.
EnglishI would ask them to vote first and then come to the President's bench so that they can confirm the results.
Jeg vil gerne anmode disse om at stemme først og derefter komme til formandspladsen for at konstatere afstemningsresultaterne.
EnglishI am sure there are not many people in this Chamber who understand what bench-marking or peer review means.
Jeg er sikker på, at der ikke er mange her i Europa-Parlamentet, der forstår, hvad benchmarking og kollegial supervision er for noget.
EnglishIn this respect, the Mediterranean could serve as a test bench for a Euro-African policy which respects identities.
Middelhavsområdet kunne i den forbindelse fungere som prøvebænk for en euro-afrikansk politik, hvor man respekterer identiteterne.
EnglishIn the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.
Såfremt en dommer ved en sådan afgørelse afskediges fra sit embede, bliver embedet ledigt ved meddelelsen til Rådets formand.
EnglishMr President, thank you for your response to my explanation of vote on chaining myself to the President's bench.
Hr. formand, jeg er glad for Deres kommentar til den stemmeforklaring, hvor jeg sagde, at jeg ville lænke mig til formandskabets talerstol.
EnglishIt is a pity we do not have a chance today to ask the Council how things stand; unfortunately its bench is not fully occupied.
Det er beklageligt, at vi i dag ikke har lejlighed til at spørge Rådet om tingenes tilstand, pladserne er desværre ikke fuldt besatte.
EnglishI thank Lisbon for giving us the Agenda, and the son of Lisbon on the Commission front bench for his leadership of that Agenda.
Jeg takker Lissabon for denne dagsorden og Lissabons søn på Kommissionens plads for hans lederskab i forbindelse med denne dagsorden.
EnglishNo one can forget the testimony of Judge Edwin Cameron, a white, homosexual, HIV positive man on the bench of the South African High Court.
Ingen kan glemme vidnesbyrdet fra dommer Edwin Cameron, en hvid, homoseksuel, hiv-positiv dommer ved Sydafrikas Højesteret.
EnglishIn the case of the top teams, it is precisely these talents who then sit on the bench if they fail to achieve rapid sporting success.
Vi må dog ikke glemme, at fodbold er forretning, som skal have mulighed for at fungere på samme måde som andre former for forretning.

Synonymer (engelsk) for "bench":

bench