Engelsk-dansk oversættelse af "benchmark"

EN

"benchmark" dansk oversættelse

volume_up
benchmark {substantiv}
DA

"benchmark" engelsk oversættelse

EN

benchmark {substantiv}

volume_up
1. generel
benchmark (også: baseline)
The agreement last year on a 35 % benchmark on health and education is an input indicator for our commitments to social infrastructure.
Sidste års aftale om et udgangspunkt på 35 % til sundhed og uddannelse er en inputindikator for vores indsats for social infrastruktur.
Mr President, ladies and gentlemen, the guidance note on disability serves as a benchmark for taking account of disability issues in development policy.
Hr. formand, mine damer og herrer, vejledningsnotatet om invaliditet kan danne udgangspunkt for at tage hensyn til handicapspørgsmål i udviklingspolitik.
2. business
It would provide a benchmark for all Member States.
Det vil fremstå som et benchmark for alle medlemsstater.
They are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
Det er altså helt nye regler, som vi lægger til grund som benchmark for vores regnskabssystem.
2020 vil blive brugt som benchmark.
DA

benchmark {et}

volume_up
1. business
benchmark
Det vil fremstå som et benchmark for alle medlemsstater.
It would provide a benchmark for all Member States.
Det er altså helt nye regler, som vi lægger til grund som benchmark for vores regnskabssystem.
They are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
The year 2020 will then be taken as a benchmark.

Eksempelsætninger "benchmark" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights.
Den kan bl.a. stadfæste en række referenceværdier og grundlæggende rettigheder.
EnglishHowever, we must also make it a benchmark against which we measure our partners.
- B5-0546 / 2003 afAndreasen, André-Léonard og van den Bos for ELDR-Gruppen om Moldova;
EnglishIt is a stabilising force and a benchmark for other countries and peoples.
Det er derfor vores erindring eller min erindring er brolagt med rædsler.
EnglishThe directive will therefore provide a benchmark for the levels of ozone in ambient air.
Direktivet vil således blive et referenceinstrument for ozonniveauet i den omgivende luft.
EnglishThe prospects of doing so are good, now that some key benchmark figures have already been agreed.
Udsigterne herfor er gode, efter at nogle vigtige hovedpunkter allerede er aftalt.
EnglishAt the same time I publicly declared that six months later I would benchmark the progress.
Samtidig erklærede jeg offentligt, at jeg seks måneder senere ville vurdere fremskridtet.
EnglishThe European environment mark must in any event be a benchmark.
Under alle omstændigheder bør det europæiske miljømærke være retningsgivende.
EnglishIn other cases, the economic value will be taken into consideration, but 4 % will remain the benchmark.
I andre tilfælde beregnes den økonomiske værdi, men 4 % er stadig standarden.
EnglishI feel that this is a benchmark we must not disregard.
Dette er efter min mening et sammenligningsgrundlag, som vi skal holde os for øje.
EnglishThere can therefore be only one message sent out from here today, and it is this: we need a benchmark.
Vi kan derfor kun sende ét budskab i dag: Vi har brug for benchmarking.
EnglishThis will represent the fulfilment of an important political benchmark set by the EU last April.
Det vil betyde, at vi har opfyldt en vigtig politisk betingelse, der blev opstillet af EU i april.
EnglishThey are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
Det er altså helt nye regler, som vi lægger til grund som benchmark for vores regnskabssystem.
EnglishI do not know, but one benchmark we could certainly use is the challenge we must take up together.
Jeg ved det ikke, men den udfordring, vi skal tage op i fællesskab, kunne uden tvivl være en målestok.
EnglishThe Berlin agreement must continue to be our benchmark.
Aftalen fra Berlin skal blive ved med at være vores grundlag.
EnglishI understand why there has to be a 75 % benchmark.
Jeg kan godt forstå, hvorfor der er behov for en grænse ved 75 %.
EnglishIf this is truly the regional, political benchmark, then southern Africa is directly on course for instability.
Hvis det er den regionale politiske målestok, styrer det sydlige Afrika lige imod ustabilitet.
EnglishMODINIS is the financial instrument to monitor, benchmark and disseminate these best practices.
Modinis er et finansielt instrument til overvågning, benchmarking og gennemførelse af disse bedste praksisser.
EnglishIn this connection, the meeting of the IAEA Board of Governors on 25 November will be an important benchmark.
I denne forbindelse vil mødet i IAEA ' s bestyrelse den 25. november udgøre et vigtigt pejlemærke.
EnglishIt would provide a benchmark for all Member States.
Det vil fremstå som et benchmark for alle medlemsstater.
EnglishThis calls for a European benchmark and open coordination.
Det er i al væsentlighed de sociale udfordringer.

Synonymer (engelsk) for "benchmark":

benchmark
English