Engelsk-dansk oversættelse af "bend"

EN

"bend" dansk oversættelse

volume_up
bend {substantiv}
EN

bend {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "bend" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishYou cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Man kan ikke komme op på niveau 2, medmindre man bakker en ekstra gang i svinget.
EnglishMr President, I am sorry to have lost the opportunity to bend Madam President's ear.
Hr. formand, jeg er ked af, at jeg ikke havde mulighed for at bearbejde formanden.
EnglishThe accident took place on a bend with the train travelling at 115 mph.
Ulykken fandt sted i en kurve, hvor toget havde en hastighed på 115 mil / t.
EnglishWe already have the Copenhagen Criteria, and there is no reason to bend the rules they stipulate.
Der er Københavnskriterierne, og der er ikke noget nedslag, ingen rabat på disse kriterier.
EnglishI am not trying to bend the rules, I am trying to make them fit.
Der er 70.000 tilskuere, og alles øjne hviler på banen og spillerne.
EnglishWho whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
skjul mig for Ugerningsmændenes Råd for Udådsmændenes travle Hob.
EnglishBend that rule and we and democracy will be the losers.
Hvis vi bøjer den regel, vil vi selv og demokratiet stå som tabere.
EnglishGross violations are committed daily by those who bend the rules or just disregard them altogether.
Der begås dagligt store overtrædelser af personer, der omgår reglerne eller blot tilsidesætter dem helt.
EnglishDrivers - the good ones excepted, I must emphasize - often literally bend the technology to suit themselves.
Chauffører, for øvrigt med undtagelse af de gode - det understreger jeg - styrer ofte bogstaveligt talt teknikken.
EnglishIn fact, one might best describe the speed of the process as that of a snail hitting the brakes just before a bend in the road.
Man kan faktisk beskrive det tempo, som vi har modtaget forslaget i, som en snegl, der bremser i svinget.
EnglishFor, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.
Thi se de gudløse spænder Buen lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet.
EnglishAnyone who starts to bend the rules for opportunistic reasons challenges the foundations of the European Community.
Begynder man først af opportunistiske grunde at bøje denne lovgivning, sætter man spørgsmålstegn ved Det Europæiske Fællesskabs grundlag.
EnglishI am talking about abstract ideology which does not bend to reality, but expects reality to bend to it.
Jeg tænker her på den abstrakte ideologi, som ikke indretter sig efter virkeligheden, men som forlanger, at virkeligheden skal indrette sig efter den.
EnglishThere are cars coming from the left, from in front, from behind, and there is always someone who has to reverse so he can get round the bend.
Der kommer biler fra venstre, ligeud, bagfra, og altid er der en, der skal bakke, fordi han eller hun vil rundt i svinget.
EnglishPut yourselves in array against Babylon round about: all ye that bend the bow, shoot at her, spare no arrows: for she hath sinned against the LORD.
Rust eder mod Babel på alle Kanter alle som spænder Bue; skyd på det spar ikke på Pile thi mod HERREN har det syndet.
EnglishI bend no knee to Einon.
EnglishAgainst him that bendeth let the archer bend his bow, and against him that lifteth himself up in his brigandine: and spare ye not her young men; destroy ye utterly all her host.
Ingen skal spænde sin Bue eller rejse sig i Brynje.
EnglishCome up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth; the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle and bend the bow.
Stejl I Heste tag vanvittig Fart I Vogne lad Heltene rykke frem Kusj Put som bærer Skjold og Luderne som spænder Bue.
EnglishI hope sufficient numbers of us will have the courage to bend a little and vote for this package and the amendments by the ELDR and other groups.
Jeg håber, at tilstrækkeligt mange af os har mod til at være en smule imødekommende og stemme for denne pakke og ELDR-Gruppens og andre gruppers ændringsforslag.