Engelsk-dansk oversættelse af "best"

EN

"best" dansk oversættelse

DA
volume_up
best man {substantiv}
EN

best {superlativ}

volume_up
But the best way to promote job security is for companies to be successful.
Men jobsikkerheden fremmes bedst gennem succesrige virksomheder.
Possibly this is not the best agreement, the one which would have suited us best.
Det er muligvis ikke den bedste aftale, den vi bedst kunne tænke os.
In a way, the agricultural subsidies are, in fact, the EU's best kept secret.
Landbrugssubsidierne er egentlig på en måde Unionens bedst bevarede hemmelighed.

Eksempelsætninger "best" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
Kommissionen vil overveje, hvordan der bedst kan ske fremskridt på dette område.
EnglishMake sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
Sørg for at vælge den metode til forsendelse og ekspedition, der passer dig bedst.
EnglishWith the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
Hvad de central- og østeuropæiske lande angår, foregår dette bedst via projekter.
EnglishHence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
Selskaberne vil således kunne vælge det system, der bedst opfylder deres behov.
EnglishBut that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.
Men det er en af de bedst bevarede hemmeligheder i Europa og udviklingslandene.
EnglishThe authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.
Forslagsstillerne har også, så vidt jeg ved, modtaget skriftlig meddelelse herom.
EnglishThis seems the best way to retain the good work which the rapporteurs have put in.
Det forekommer mig den bedste måde at beholde ordførernes gode stykke arbejde på.
EnglishIn a way, the agricultural subsidies are, in fact, the EU's best kept secret.
Landbrugssubsidierne er egentlig på en måde Unionens bedst bevarede hemmelighed.
EnglishMember States are the best experts when it comes to managing their own forests.
Medlemsstaterne er de bedste eksperter i, hvordan deres egne skove skal forvaltes.
EnglishEven with the best will in the world this form of assurance cannot be safeguarded.
Selv med den bedste vilje af verden kan en sådan beskyttelse ikke gøres sikker.
EnglishThe political task is therefore to find the best way of achieving that objective.
Den politiske opgave er så at finde den bedste vej til at nå denne målsætning.
EnglishI nevertheless regard ratification by the EU alone as a second-best alternative.
Jeg anser endda en ratifikation, der kun involverer EU, som den næstbedste løsning.
EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
I bedste fald kan videnssamfundet være en social dimension for ny kapitalisme.
EnglishWe must give the consumer the power to study, inform and share best practices.
Vi skal give forbrugerne magt til at studere, informere og udnytte bedste praksis.
EnglishThat is why sharing best practice between countries throughout the EU is so vital.
Derfor er det så vigtigt, at vi udveksler bedste praksis mellem landene i hele EU.
EnglishI also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
EnglishWe believe this would be the best way to keep faith with the Lisbon Strategy.
Det er efter vores mening den bedste måde at være tro mod Lissabon-strategien på.
EnglishSubsidies are not the best way of doing so, as they are mere drops in the ocean.
Så ville de afrikanske lande kunne konkurrere og skabe sig en bedre fremtid.
EnglishThat can best be done through a new federalism based on a European constitution.
Det gøres bedst gennem en ny føderalisme baseret på en europæisk forfatning.
EnglishWe educate our children as best we can, send them to schools and universities.
Vi uddanner vores børn på bedste vis, sender dem i skoler og på universiteter.

"best goalie" dansk oversættelse

best goalie
Danish
  • bedste målmand
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"best goalkeeper in" dansk oversættelse

best goalkeeper in
Danish
  • bedste målmand i
Mere chevron_right

"best golfer" dansk oversættelse

best golfer
Danish
  • bedste golfspiller
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "best":

best