Engelsk-dansk oversættelse af "best"

EN

"best" dansk oversættelse

DA
volume_up
well {substantiv}
DA
DA
volume_up
well {interj.}
DA
volume_up
well {konj.}
DA
volume_up
well [eksempel]

EN best
volume_up
{superlativ}

best
volume_up
bedst {sup.}
But the best way to promote job security is for companies to be successful.
Men jobsikkerheden fremmes bedst gennem succesrige virksomheder.
Possibly this is not the best agreement, the one which would have suited us best.
Det er muligvis ikke den bedste aftale, den vi bedst kunne tænke os.
In a way, the agricultural subsidies are, in fact, the EU's best kept secret.
Landbrugssubsidierne er egentlig på en måde Unionens bedst bevarede hemmelighed.

Eksempelsætninger "best" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.
Forslagsstillerne har også, så vidt jeg ved, modtaget skriftlig meddelelse herom.
EnglishMember States are the best experts when it comes to managing their own forests.
Medlemsstaterne er de bedste eksperter i, hvordan deres egne skove skal forvaltes.
EnglishEven with the best will in the world this form of assurance cannot be safeguarded.
Selv med den bedste vilje af verden kan en sådan beskyttelse ikke gøres sikker.
EnglishThis seems the best way to retain the good work which the rapporteurs have put in.
Det forekommer mig den bedste måde at beholde ordførernes gode stykke arbejde på.
EnglishI nevertheless regard ratification by the EU alone as a second-best alternative.
Jeg anser endda en ratifikation, der kun involverer EU, som den næstbedste løsning.
EnglishWe educate our children as best we can, send them to schools and universities.
Vi uddanner vores børn på bedste vis, sender dem i skoler og på universiteter.
EnglishWe must give the consumer the power to study, inform and share best practices.
Vi skal give forbrugerne magt til at studere, informere og udnytte bedste praksis.
EnglishThat is why sharing best practice between countries throughout the EU is so vital.
Derfor er det så vigtigt, at vi udveksler bedste praksis mellem landene i hele EU.
EnglishI also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
EnglishWe believe this would be the best way to keep faith with the Lisbon Strategy.
Det er efter vores mening den bedste måde at være tro mod Lissabon-strategien på.
EnglishSubsidies are not the best way of doing so, as they are mere drops in the ocean.
Så ville de afrikanske lande kunne konkurrere og skabe sig en bedre fremtid.
EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
I bedste fald kan videnssamfundet være en social dimension for ny kapitalisme.
EnglishI do not believe such a move is in the best interests of the future of the Union.
Jeg mener ikke, at et sådant skridt er i den bedste interesse for Unionens fremtid.
EnglishThey are the best basis for the future energy policy of the European Union.
De udgør det bedste grundlag for Den Europæiske Unions fremtidige energipolitik.
EnglishThe best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
Den bedste synlighed opnås ved at afvikle en operation effektivt og professionelt.
EnglishThe Commission thinks this is the best way of supporting the efforts of the UN.
Kommissionen mener, at dette er den bedste måde at støtte FN ' s arbejde på.
EnglishNot even European farmers seem to understand what is in their own best interests.
Ikke engang Europas landmænd synes at forstå, hvad der er deres eget bedste.
EnglishThat is without a doubt the best example of the success of this Community policy.
Det er utvivlsomt det bedste eksempel på, hvor succesrig denne EU-politik har været.
EnglishWe achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together '.
Vi kan opnå mere, og vi yder vores bedste, når vi er europæere, der arbejder sammen.
EnglishAt the same time, it is a region that easily causes even its best friends to despair.
Samtidig er det et område, som meget nemt gør selv de bedste venner fortvivlede.