EN

biodegradability {substantiv}

volume_up
1. biologi
Finally, the positive environmental aspects of renewable raw materials, such as carbon-dioxide neutrality and biodegradability, should be counted as advantages.
Endelig skal de positive miljøaspekter ved vedvarende råstoffer som kuldioxidneutralitet og biologisk nedbrydelighed nævnes som fordele for efterspørgslen.

Eksempelsætninger "biodegradability" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThere is, for example, no doubt that biodegradability must be progressively revalued.
Der hersker ikke tvivl om, at f.eks. bionedbrydelighed gradvist skal prioriteres anderledes.
EnglishThe extension of biodegradability testing to all substances and preparations at this stage would be a disproportionate and unjustifiable measure.
En udvidelse af test for nedbrydelighed til alle stoffer og præparater vil være en proportionsløs og uberettiget foranstaltning.
EnglishFinally, the positive environmental aspects of renewable raw materials, such as carbon-dioxide neutrality and biodegradability, should be counted as advantages.
Endelig skal de positive miljøaspekter ved vedvarende råstoffer som kuldioxidneutralitet og biologisk nedbrydelighed nævnes som fordele for efterspørgslen.
EnglishThe fact that the scope of the regulation has been confined to the biodegradability of the surfactants contained in detergents does not limit the application of these principles.
Det, at forordningens anvendelsesområde udelukkende omfatter bionedbrydeligheden af de overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler, begrænser ikke disse princippers anvendelse.