Engelsk-dansk oversættelse af "biscuit"

EN

"biscuit" dansk oversættelse

volume_up
biscuit {substantiv}
DA
EN

biscuit {substantiv}

volume_up
biscuit (også: cookie)

Eksempelsætninger "biscuit" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhat took the biscuit was being branded a hypocrite by Mrs Morgan.
Det, der fik bægeret til at flyde over, var at blive stemplet som hykler af fru Morgan.
EnglishMadam President, that statement really takes the biscuit!
Fru formand, når jeg hører denne erklæring, synes jeg, at det er alt for galt.
EnglishUltimately, and this really takes the biscuit, the Commission is accountable to both Parliament and the Council.
Slutteligt, og det er virkelig at gå for vidt, er Kommissionen ansvarlig over for både Parlamentet og Rådet.
EnglishWell, that really takes the biscuit!
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I totally agree with Mr Watts: we deserve more than a biscuit and a glass of water.
Jeg er generelt ikke enig i mange af mine kollegers udtalelser om, at luftfartspassagerer behandles dårligt.
EnglishThat takes the biscuit.
EnglishThe jammy dodger is a fine British institution and many in the UK had feared that the directive would result in the outlawing of this biscuit.
Jammy Dodger er en fin britisk institution, og mange i Det Forenede Kongerige havde frygtet, at direktivet ville resultere i et forbud mod denne småkage.
EnglishHowever, when it comes to Brussels proving that it wants to treat people like an interfering nanny, this directive really does take the biscuit.
Jeg vil først tage afstand fra den meget aggressive kampagne, som vi medlemmer og ikke mindst ordføreren fru Müller har været udsat for under behandlingen af denne sag.
EnglishFrance takes the biscuit - if I can put it that way - with its political translation of these two foundations of racism into the electoral successes of the National Front.
I Frankrig kan vi se disse to grundlag for racismen omsat til politisk virkelighed, hvis man kan sige det på den måde, nemlig Front Nationals valgresultater.
EnglishIt was the Socialist leader, Mrs Green, who took the biscuit by voting for a motion of confidence on a motion of censure, which she did indeed get.
Det var lederen af Socialdemokraterne, fru Green, som tog prisen, da hun stemte for et forslag om tillidsvotum i forbindelse med et forslag om mistillidsvotum, hvilket blev vedtaget.
EnglishThe examples in the motion for a resolution, which I shall not repeat, speak for themselves but I really do think that France takes the biscuit with the Debré proposed legislation.
Eksemplerne i beslutningsforslaget, jeg vil ikke gentage dem, de taler for sig selv, men jeg synes dog, at Frankrig med Debré-lovforslaget når toppunktet.

Synonymer (engelsk) for "biscuit":

biscuit