Engelsk-dansk oversættelse af "bishop"

EN

"bishop" dansk oversættelse

volume_up
bishop {substantiv}
EN

bishop {substantiv}

volume_up
1. "chess"
bishop
2. religion
I have personally met the Catholic bishop Mondagi from Ambo, together with Protestant church leaders.
Jeg har personligt mødt den katolske biskop Mondagi fra Ambo sammen med protestantiske kirkeledere.
Madam President, the murder of Bishop Juan José Gerardi is seen by many as an attack on the peace process.
Fru formand, mordet på biskop Juan José Gerardi anses af mange for et angreb på fredsprocessen.
I have personally met the Catholic bishop Mondagi from Ambon together with Protestant church leaders.
Jeg har personligt mødtes med den katolske biskop Mondagi fra Ambon sammen med protestantiske kirkeledere.

Eksempelsætninger "bishop" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBishop Gerardi's brutal murder took place against a background of continuing impunity.
Det brutale mord på Gerardi finder sted i forbindelse med en vedvarende straffrihed.
EnglishThis is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.
Den Tale er troværdig; dersom nogen begærer en Tilsynsgerning har han Lyst til en skøn Gerning.
EnglishFor ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.
Thi I vare vildfarende som Får men ere nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand.
EnglishBishop Julius Jia Zhiguo, who belongs to the underground church, was recently arrested.
Muligheden for, at han bliver benådet, åbner en vej fremad, og jeg håber, at vi kan slå ind på denne vej.
EnglishI have personally met the Catholic bishop Mondagi from Ambo, together with Protestant church leaders.
Jeg har personligt mødt den katolske biskop Mondagi fra Ambo sammen med protestantiske kirkeledere.
EnglishThe bishop of Banja Luka was here in Strasbourg a few weeks ago and expressed exactly this demand to us.
Biskoppen i Banja Luka var her i Strasbourg for nogle uger siden og opfordrede os til netop det.
EnglishMadam President, the murder of Bishop Juan José Gerardi is seen by many as an attack on the peace process.
Fru formand, mordet på biskop Juan José Gerardi anses af mange for et angreb på fredsprocessen.
EnglishI have personally met the Catholic bishop Mondagi from Ambon together with Protestant church leaders.
Jeg har personligt mødtes med den katolske biskop Mondagi fra Ambon sammen med protestantiske kirkeledere.
EnglishI have met the Catholic bishop, Monsignor Mandagi and the leader of the Protestant churches, the Reverend Hendrix.
Jeg har personligt mødt den katolske biskop Mandagi og de protestantiske kirkers leder Hendrix.
EnglishBishop Michel Sabah’ s words were in accordance with the conclusions of the European Council of 7 November 2005.
Biskop Michel Sabahs ord var i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra samlingen den 7. november 2005.
EnglishMadam President, we all sympathize with the death of Bishop Gerardi, which has been a grave loss for the people of Guatemala.
Fru formand, vi har alle taget del i biskoppens død, som er et stort tab for det guatemalanske folk.
EnglishOnly the day before yesterday, for example, Bishop Jia Zhiguo, an underground Roman Catholic bishop in China, was arrested.
Det er ikke tilfældigt, at den kinesiske båd søger mod et kompromis, nu hvor den er kommet ind i et dødvande.
EnglishThis was one of the main aims of the thousand-page REMHI report which was prepared under the direction of Bishop Juan Gerardi.
Det var et af hovedmålene med den 1000 sider lange betænkning fra REMHI under ledelse af biskop Juan Gerardi.
EnglishA bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig een Kvindes Mand ædruelig sindig høvisk gæstfri dygtig til at lære andre;
EnglishNevertheless, we should make every possible effort to administer the legacy of Bishop Gerardi, and do everything we can to achieve his aims.
Vi bør tværtimod gøre alt for at administrere arven efter denne biskop og sætte alt ind på, at hans mål bliver nået.
EnglishHe saw this reconciliation that he had worked so hard to achieve, as he confided to the Bishop of Strasbourg, as an absolute miracle.
Denne forsoning, som han havde arbejdet så hårdt på, opfattede han som et sandt mirakel, hvilket han betroede biskoppen i Strasbourg.
EnglishThe Truth Commission, led by the Anglican bishop, Desmond Tutu, has demonstrated its willingness to strive for genuine reconciliation in South Africa.
Sandhedskommissionen, som ledes af den anglikanske biskop Desmond Tutu, har stræbt efter ægte forsoning i dette land.
EnglishWhen the Bishop asked for our authorities and representatives to intervene, promises were made to him, but nothing has happened.
Da så biskoppen anmodede om, at vore myndigheder og vore repræsentanter skulle gribe ind, fik han ganske vist løfter, men der er intet sket.
EnglishI was at a lunch in a private room in a restaurant in Istanbul where a bishop was frightened of pronouncing grace because it was a risky procedure.
Jeg var til frokost i et privat lokale i en restaurant i Istanbul, hvor en biskop var bange for at bede bordbøn, fordi det var risikabelt.
EnglishLast week, I met a bishop of the Armenian Church who told me about this very difficult situation of the Armenian population in Turkey.
I sidste uge mødte jeg en biskop fra den armenske kirke, som fortalte mig om den meget vanskelige situation for de armenske befolkningsgrupper i Tyrkiet.