Engelsk-dansk oversættelse af "blemish"

EN

"blemish" dansk oversættelse

volume_up
blemish {substantiv}
EN

blemish {substantiv}

volume_up
Or crookbackt, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken;
eller en pukkelrygget eller en med Tæring eller en der har Pletter i Øjnene eller lider af Skab eller Ringorm eller har svulne Testikler.
That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig uden Plet eller Rynke eller noget deslige men for at den måtte være hellig og ulastelig.
Despite this, there is still a blemish on the new Convention.
Den nye aftale indeholder dog en skønhedsplet.

Eksempelsætninger "blemish" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to him;
Når nogen tilføjer sin Næste Legemsskade skal der handles med ham som han har handlet
EnglishAnd on the fourth day ten bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:
På den fjerde Dag skal I ofre ti Tyre to Vædre og fjorten årgamle Lam lydefri Dyr
EnglishAnd on the sixth day eight bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:
På den sjette Dag skal I ofre otte Tyre to Vædre og fjorten årgamle Lam lydefri Dyr
EnglishBut with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
men med Kristi dyrebare Blod som et lydeløst og uplettet Lams
EnglishAnd on the seventh day seven bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:
På den syvende dag skal I ofre syv Tyre to Vædre og fjorten årgamle Lam lydefri Dyr
EnglishBut whatsoever hath a blemish, that shall ye not offer: for it shall not be acceptable for you.
I må ikke ofre noget Dyr der har en Legemsfejl thi derved vinder I ikke eders Guds Velbehag.
EnglishAnd on the third day eleven bullocks, two rams, fourteen lambs of the first year without blemish;
På den tredje Dag skal I ofre elleve unge Tyre to Vædre og fjorten årgamle Lam lydefri Dyr
EnglishAnd if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.
Men hvis den Offergave han vil bringe som Syndoffer er et Lam da skal det være et lydefrit Hundyr han bringer.
EnglishThis was a small blemish on what was otherwise very sound work.
Det var en lille skamplet på det ellers så fine arbejde.
EnglishThe main cause of this problem area of employment, this blemish upon our society, is in fact macroeconomic.
Hovedårsagen til denne beskæftigelsesproblematik, denne skamplet på vores samfund, er jo makroøkonomisk.
EnglishYour lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats:
Det skal være et lydefrit årgammelt Handyr og I kan tage det enten blandt Fårene eller Gederne.
EnglishYe shall offer at your own will a male without blemish, of the beeves, of the sheep, or of the goats.
så skal I bringe dem således at I kan vinde Guds Velbehag et lydefrit Handyr af Hornkvæget Fårene eller Gederne;
EnglishDespite this, there is still a blemish on the new Convention.
Den nye aftale indeholder dog en skønhedsplet.
EnglishAnd in the day of the new moon it shall be a young bullock without blemish, and six lambs, and a ram: they shall be without blemish.
På Nymånedagen skal det udgøre en ung lydefri Tyr seks Lam og en Væder lydefri Dyr;
EnglishBreach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.
Brud for Brud Øje for Øje Tand for Tand; samme Skade han tilføjer en anden skal tilføjes ham selv.
EnglishI truly hope that you will correct this blemish, because the future of Europe concerns the future of men and women alike.
Jeg håber virkelig, at De korrigerer denne skønhedsfejl, for Europas fremtid vedrører mænds og kvinders fremtid.
EnglishAnd if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.
Men hvis hans Offergave der bringes som Takoffer til HERREN.
EnglishAnd ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the LORD.
Og på den Dag I udfører Svingningen med Neget skal I ofre et lydefrit årgammelt Lam som Brændoffer til HERREN
EnglishOr if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:
og den Synd han har begået bliver ham vitterlig så skal den Offergave han bringer være en lydefri Gedebuk.
EnglishThou shalt daily prepare a burnt offering unto the LORD of a lamb of the first year without blemish: thou shalt prepare it every morning.
Et årgammelt lydefrif Lam skal han daglig ofre som Brændoffer for HERREN; hver Morgen skal han ofre det;

Synonymer (engelsk) for "blemish":

blemish