Engelsk-dansk oversættelse af "blind"

EN

"blind" dansk oversættelse

DA
DA

"blind" engelsk oversættelse

EN
EN

blind {adjektiv}

volume_up
blind
And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind?
Men han sagde dem også en Lignelse: "Mon en blind kan lede en blind?
I am not blind to the potential drawbacks and dangers of the EPLA.
Jeg er ikke blind for patenttvistaftalens potentielle ulemper og farer.
This qualified me for the blind person's pension and to be registered for blind in Ireland.
Dermed blev jeg berettiget til at modtage blindepension og blive registreret som blind i Irland.
DA

blind {adjektiv}

volume_up
blind
Men han sagde dem også en Lignelse: "Mon en blind kan lede en blind?
And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind?
Jeg er ikke blind for patenttvistaftalens potentielle ulemper og farer.
I am not blind to the potential drawbacks and dangers of the EPLA.
Dermed blev jeg berettiget til at modtage blindepension og blive registreret som blind i Irland.
This qualified me for the blind person's pension and to be registered for blind in Ireland.

Eksempelsætninger "blind" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe must not be blind to the fact that the Internet facilitates these 'practices '.
Vi bør heller ikke være blinde for, at Internettet bidrager til denne udvikling.
EnglishThat is the first way in which the blind can tell what they have in their hands.
Det er den første måde, hvorpå de blinde kan mærke, hvad de har i hænderne.
EnglishIt is a blind alley, and in my opinion it should be given very careful consideration.
Det er en blindgyde, og efter min mening bør man overveje situationen meget nøje.
EnglishThose who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
De, der kender mig, ved, at jeg ikke er kritikløs tilhænger af genteknologi.
EnglishBut I shall turn a blind eye, and we will take this roll-call vote all the same.
Men jeg ser igennem fingre med det og gennemfører også denne afstemning.
EnglishThere is no use in having a hundred thousand troops if they are all lame and blind.
Hundredtusinder soldater er ikke til nogen gavn, hvis de samtidig er lamme og blinde!
EnglishThey turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
De vender det blinde øje til svig eller slår i hvert fald ikke hårdt nok ned på det.
EnglishHow long will we go on accepting the deviance of a system that has gone blind?
I hvor lang tid endnu vil vi acceptere disse afvigelser forårsaget af et blindt system?
EnglishOur enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vores entusiasme må ikke forblinde os over for de mange problemer, der følger med Malta.
EnglishOnly, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
Vi må blot ikke være blinde og frem for alt ikke udstede nogen blankocheck!
EnglishOn the one hand, the blind, unconditional and uncontrolled support for nuclear energy.
For det første en blind og betingelsesløs støtte uden kontrol til atomkraft.
EnglishThroughout all this, however, the Council has remained deaf and blind.
I forbindelse med alt dette er Ministerrådet imidlertid forblevet døvt og blindt.
EnglishThese, then, are the authorities in whom the European Commission has blind faith.
Det er altså de myndigheder, som Kommissionen har al mulig tillid til.
EnglishAnd they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind?
Og de spurgte dem og sagde: "Er denne eders Søn om hvem I sige at han var født blind?
EnglishYet everyone is turning a blind eye to what is happening in Guantanamo Bay.
Alligevel vender alle det blinde øje til hændelserne på Guantanamo-basen.
EnglishI admire the answer Mrs Parly gave this morning but we have turned a blind eye to that.
Jeg beundrer det svar, som fru Parly gav i morges, men vi har vendt det døve øre til.
EnglishWe have all been blind and we ought at least to recognise that we too were mistaken.
Vi har alle været blinde, og vi burde i det mindste indrømme, at også vi har taget fejl.
EnglishNobody wanted to admit what was happening and everybody simply turned a blind eye.
Man ville ganske enkelt ikke indrømme det og så bevidst den anden vej.
EnglishTo turn back, to drive men back into terrorism and blind hatred, is hardly conceivable.
At vende om, at sende mændene mod terrorisme og mod det blinde had er næppe tænkeligt.
EnglishThe evaluation of the Fifth EAP has clearly shown that we are up a blind alley.
Evalueringen af det femte miljøhandlingsprogram vidner klart herom.

"blind guide" dansk oversættelse

blind guide
Danish
  • blinde guide
  • blind guide
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"blinding glare" dansk oversættelse

blinding glare
Danish
  • blændende blænding
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "blind":

blind
blindness
color blindness