Engelsk-dansk oversættelse af "blow"

EN

"blow" dansk oversættelse

volume_up
blow {substantiv}
volume_up
blow job {substantiv}
DA
volume_up
blow fly {substantiv}
DA
volume_up
blow off {substantiv}
EN

blow {substantiv}

volume_up
This is a very hard blow to the economic and social activity of the whole sector.
Det er et meget hårdt slag for den økonomiske og sociale aktivitet i hele erhvervet.
To hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
At forhale den nu ville være et alvorligt slag for vores sydafrikanske partnere.
I would also like to strike a blow for the integration of pupils who are disadvantaged.
I øvrigt vil jeg gerne slå et slag for integration af funktionshæmmede elever.
blow (også: gust)

Eksempelsætninger "blow" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis new authority will not strike a blow for freedom in terms of consumer policy.
En afgørende forbrugerpolitisk landvinding opnår vi ikke med denne nye myndighed.
EnglishJob losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Tab af arbejdspladser er en katastrofe for de berørte arbejdere og deres familier.
EnglishThis is a very hard blow to the economic and social activity of the whole sector.
Det er et meget hårdt slag for den økonomiske og sociale aktivitet i hele erhvervet.
EnglishMad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
De oplevede et jordskælv som følge af kogalskaben, og de har knapt rejst sig.
EnglishIf that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
Hvis det ikke sker, er jeg sikker på, at problemerne eksploderer når som helst.
EnglishTo hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
At forhale den nu ville være et alvorligt slag for vores sydafrikanske partnere.
EnglishAny other procedure would deal a blow to democracy and an insult to the European people.
Ethvert andet valg vil være en hån mod demokratiet og mod de europæiske borgere.
EnglishI would also like to strike a blow for the integration of pupils who are disadvantaged.
I øvrigt vil jeg gerne slå et slag for integration af funktionshæmmede elever.
EnglishPeople's faith in the rule of law and political power has been dealt a sharp blow.
Tilliden til retsstaten og til politikerne har fået et kraftigt knæk.
EnglishThou didst blow with thy wind, the sea covered them: they sank as lead in the mighty waters.
Du blæste med din Ånde Havet skjulte dem; de sank som Bly i de vældige Vande.
EnglishIf when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;
og han ser Sværdet komme over Landet og støder i Hornet og advarer Folket
EnglishThe wind should be forceful enough, but not too forceful or else it will blow out the fire.
Vinden skal være stærk nok, men må ikke blive for stærk, for så vil den slukke ilden.
EnglishAnd when ye see the south wind blow, ye say, There will be heat; and it cometh to pass.
Og når I se en Søndenvind blæse sige I: Der kommer Hede: og det sker.
EnglishMr President, naturally the blow dealt to us by the US President has affected us deeply.
Hr. formand, naturligvis er det et stort chok, som den amerikanske præsident har givet os.
EnglishThe murder of Mrs Politkovskaya is a blow to what remains of the free press in Russia.
Mordet på fru Politkovskaya er et slag imod det, der er tilbage af den frie presse i Rusland.
EnglishWhen ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Når I blæser Alarm med dem skal Lejrene på Østsiden bryde op;
EnglishHe caused an east wind to blow in the heaven: and by his power he brought in the south wind.
Han rejste Østenvinden på Himlen førte Søndenvinden frem ved sin Kraft;
EnglishBut when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Men når Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse på almindelig Vis ikke Alarm.
EnglishThe wind does in actual fact blow across national borders.
Hvis vi ønsker, at dette skal føre til noget, skal vi have fælles bestemmelser.
EnglishBlow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah: cry aloud at Bethaven, after thee, O Benjamin!
Lad Hornet gjalde i Gibea Trompeten i Rama opløft Råb i Bet-Aven Benjamin var dig!

"blow a gasket" dansk oversættelse

blow a gasket
Danish
  • blæse en pakning
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"blow gently" dansk oversættelse

blow gently
Danish
  • blæse forsigtigt
Mere chevron_right

"blow glass" dansk oversættelse

blow glass
Danish
  • blæseglas
  • slagglas
Mere chevron_right