Engelsk-dansk oversættelse af "blue"

EN

"blue" dansk oversættelse

DA

EN blue
volume_up
{adjektiv}

blue
volume_up
blå {adj.}
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
Da de fleste brugere er vant til at se blå links, kan du også prøve at bruge blå.
' Blue Europe ' is a fragile common policy because it is incomplete.
Det blå Europa er en skrøbelig fælles politik, for den er ikke gennemført.
In 2003, Blue Europe, with its common fisheries policy, will be changed.
I 2003 bliver Det Blå Europa, det vil sige den fælles fiskeripolitik, ændret.

Eksempelsætninger "blue" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd they shall take gold, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen.
og dertil skal de bruge Guldtråd violet og rødt Purpurgarn Karmoisinrødt Garn og Byssus.
EnglishMadam President, the events taking place in Albania do not come as a bolt from the blue.
Fru formand, de ting, der sker i Albanien, kommer ikke som et lyn fra en klar himmel.
EnglishMadam President, the Amsterdam Treaty could not make friends with Blue Europe.
Fru formand, Amsterdam-traktaten var en skuffelse for fiskeriet.
EnglishAnd he made the ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
De tilvirkede Efoden af Guldtråd violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus
EnglishEutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.
Eutrofieringen i Østersøen er synlig om sommeren, f.eks. i form af blågrønalger.
English   – Mr President, Mr President of the Commission, your Commission was not formed out of the blue.
- Hr. formand, hr. kommissionsformand, denne Kommission er ikke dannet uden videre.
EnglishThe terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.
Det uventede terrorangreb på Bali har vist, at ingen er fredhellige.
EnglishAnd thou shalt make the robe of the ephod all of blue.
Fremdeles skal du tilvirke Kåben som hører til Efoden helt og holdent af violet Purpur.
EnglishAnd blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,
violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn Byssus Gedehår
EnglishAnd blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,
violet og rødt Purpurgatn karmoisinrødt Garn Byssus Gedehår
EnglishAnd he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.
Derpå tilvirkede de Kåben som hører til Efoden i vævet Arbejde helt og holdent af violet Purpur.
EnglishFor that matter, Selim's expulsion does not come completely out of the blue.
Eksklusionen af Selim var i øvrigt ikke uventet.
EnglishIn fact, Austria was always seen as the blue-eyed boy in matters of human rights and democracy.
Netop Østrig har egentlig altid været en mønsterelev med hensyn til menneskerettigheder og demokrati.
EnglishThe distribution of the quota for sand smelt, horse mackerel and blue whiting speaks volumes in this respect.
Fordelingen af kvoter af tobis, hestemakrel og blåhvilling siger meget i denne henseende.
EnglishThere should be a clear blue-print for full restoration of democratic principles and practices.
Der bør udarbejdes en klar plan for fuld genindførelse af demokratiske principper og demokratisk praksis.
EnglishWe should also look at the issue of, for example, blue whiting.
Vi skal også se på spørgsmålet om f.eks. blåhvilling.
EnglishAnd he made the vail of blue, and purple, and crimson, and fine linen, and wrought cherubims thereon.
Tillige lavede han Forhænget af violet og rødt Purpur karmoisinfarvet Stof og fint Linned og prvdede det med Keruber.
EnglishAnd they made upon the hems of the robe pomegranates of blue, and purple, and scarlet, and twined linen.
og langs Kåbens nederste Kant syede de Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus
EnglishOn the issue of whether there could be a United Nations 'blue-hatted ' force, I have no difficulty with that in principle.
Med hensyn til, om der kunne etableres en styrke under FN, har jeg i princippet ingen indvendinger.
EnglishAnd they tied unto it a lace of blue, to fasten it on high upon the mitre; as the LORD commanded Moses.
Og de fæstede en violet Purpursnor på den til at binde den fast med oven på Hovedklædet som HERREN havde pålagt Moses.