Engelsk-dansk oversættelse af "blueprint"

EN

"blueprint" dansk oversættelse

volume_up
blueprint {substantiv}
EN

blueprint {substantiv}

volume_up
blueprint (også: plan, design, diagram)
The Convention has now produced a constitutional blueprint with a broad institutional balance.
Konventet har nu udarbejdet en forfatningsmæssig plan med en bred institutionel balance.
We have before us a blueprint for the future with its emphasis on knowledge, enterprise, jobs and energy.
Vi sidder med en plan for fremtiden, hvor vægten lægges på viden, virksomheder, beskæftigelse og energi.
A single blueprint for European veterinary services and authorities responsible for public health should be drawn up.
Der skal udarbejdes en enkelt plan for europæiske veterinære tjenesteydelser og myndigheder med ansvar for folkesundhed.

Eksempelsætninger "blueprint" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOnly parties matching up to this blueprint would be considered for financial assistance.
Kun partier, som opfylder denne statut, vil være berettiget til finansiel støtte.
EnglishThe resolution on the Nice Summit is the blueprint for the EU to do more, worse.
Beslutningen på topmødet i Nice er modellen for EU - at gøre mere, men gøre det dårligere.
EnglishIt could, however, serve as the blueprint for a workable procedure.
Det kunne ganske vist tjene som udgangspunkt for en velfungerende procedure.
EnglishThat is something that could be used as a blueprint for a European model.
Det er noget, som kunne anvendes som et udkast til en europæisk model.
EnglishThe Convention has now produced a constitutional blueprint with a broad institutional balance.
Konventet har nu udarbejdet en forfatningsmæssig plan med en bred institutionel balance.
EnglishIn fact, the Maastricht Treaty provided the blueprint for the evolution towards a parliamentary system.
Maastricht har allerede skitseret en udvikling hen imod et parlamentarisk system.
EnglishThe war in Iraq is obviously a blueprint for the conflict with Iran.
Irak-krigen er tydeligt en blåstempling af konflikten med Iran.
EnglishThis report strikes us as an excellent piece of forward-thinking, a blueprint for the WTO of tomorrow.
Vi synes, at den er et fremragende eksempel på fremsynethed og et oplæg til fremtidens WTO.
EnglishWe now have a comprehensive blueprint for the way in which cultural policy could operate in the Union.
Vi har nu et omfattende blåtryk for den måde, hvorpå kulturpolitikken kan fungere i Unionen.
EnglishMajority voting internally and joint representation abroad - this is clearly the blueprint for a State.
Flertalsafgørelser indadtil, fælles repræsentation udadtil - det er jo opskriften på en stat.
EnglishThere should be a clear blue-print for full restoration of democratic principles and practices.
Der bør udarbejdes en klar plan for fuld genindførelse af demokratiske principper og demokratisk praksis.
EnglishWe have before us a blueprint for the future with its emphasis on knowledge, enterprise, jobs and energy.
Vi sidder med en plan for fremtiden, hvor vægten lægges på viden, virksomheder, beskæftigelse og energi.
EnglishWhat we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
Den skal nu omsættes til et omfattende oplæg, så vi ikke har nogen problemer fremover.
EnglishI believe that we have managed - in close cooperation with the European Parliament - to produce a workable blueprint.
Det er efter min mening lykkedes at udvikle et bæredygtigt koncept i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet.
EnglishThe nation-state of the nineteenth century is not the blueprint for Europe's architecture in the twenty-first century.
Det 19. århundredes nationalstat udgør dermed ikke udkastet til Europas konstruktion i det 21. århundrede.
EnglishAre you sure that this midstream change of horses does not make it necessary to review the blueprint on this point?
Er De sikre på, at det med denne variation af forløbet ikke er nødvendigt at revidere teksten på dette punkt?
EnglishThis period may be brief, but the rapporteur has already provided the blueprint for the proposal in this report.
Tidsfristen er ganske vist kort, men ordføreren har med den foreliggende betænkning leveret et udkast til en sådan retsakt.
EnglishSecondly, developed societies are not prepared to accept a lower standard of living, and nor should this be our policy or our blueprint.
Jeg mener imidlertid ikke, at man skal fjerne noget, men man bør derimod debattere og ikke censurere.
EnglishA single blueprint for European veterinary services and authorities responsible for public health should be drawn up.
Der skal udarbejdes en enkelt plan for europæiske veterinære tjenesteydelser og myndigheder med ansvar for folkesundhed.
EnglishI hope the Commissioner was taking copious notes and I hope she will use these as a blueprint for taking things further.
Jeg håber, at kommissæren tog udførlige notater, og at hun vil bruge dem som udgangspunkt for at gå videre med sagen.

Synonymer (engelsk) for "blueprint":

blueprint