EN

board {substantiv}

volume_up
measures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.
afgørelser truffet af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
Endvidere skal fødevaremyndigheden have en bestyrelse.
board (også: plank)
The length of a board was ten cubits, and the breadth of a board one cubit and a half.
hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt.
Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board.
hvert Bræt ti Alen højt og halvanden Alen bredt.
And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
med fyrretyve Fodstykker af Sølv to Fodstykker til hvert Bræt.
The board of the IMF consists entirely of men, and 91.7 % of the World Bank’ s board is male.
IMF ' s styrelse består for 100 % vedkommende af mænd og i Verdensbankens bestyrelse udgør mændene 91,7 %.
ICANN består af en styrelse på 19 medlemmer.
The six members of the European Central Bank's board cannot be removed in the course of the eight years for which they have been appointed.
De seks medlemmer af Den Europæiske Centralbanks styrelse kan ikke afsættes i de otte år, for hvilke de er valgt.
Perhaps you can help in some way to ensure that this board, which will have historic importance one day, is displayed on the wall in front of the Council.
Måske kan De gøre noget for at få denne tavle, som en dag vil få historisk værdi, anbragt på væggen hos Rådet.
It has now disappeared from the board and I hope it will not be misspelled in the Minutes of the sitting as well.
Det er nu forsvundet fra tavlen, og jeg ønsker ikke, at det også bliver stavet forkert i mødereferatet.
board (også: committee)

Eksempelsætninger "board" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishRaytheon will be funded by the Industrial Development Board in Northern Ireland.
Raytheon finansieres af Styrelsesrådet for Industriel Udvikling i Nordirland.
EnglishHowever, the EU, and more importantly the EU budget, has never taken this on board.
Men EU, og hvad vigtigere er, EU-budgettet, har aldrig for alvor erkendt dette.
EnglishI wholeheartedly support the amendments on on-board diagnostics and cold starts.
Jeg støtter helt ændringsforslagene om " On-Board-Diagnostics« og koldstart.
EnglishWe had great difficulty in the Committee on Culture, as we have had across the board.
Vi havde store problemer i Kulturudvalget, ligesom vi har haft over hele linjen.
EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Kan De fortælle os, hvorvidt der vil blive tale om generelle nedskæringer?
EnglishThat is important and I hope that the Commission will be taking that on board.
Dette er vigtigt, og jeg håber, at Kommissionen vil tage disse aspekter med.
EnglishValuable comments and suggestions have been made and we will take these on board.
Der er fremført værdifulde oplysninger og forslag, som vi også vil tage op.
EnglishOther actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
Andre aktører prøver at få plads i bestyrelsen, så vi er under et vist pres.
EnglishThere is still 14 000 tonnes on board, 13 300 in the stem, 700 in the stern.
Der er stadig 14.000 t om bord, 13.300 t i forstavnen og 700 t i agterstavnen.
EnglishIt is therefore highlighted in this report, and I hope it is taken seriously on board.
Det fremhæves derfor i denne betænkning, og jeg håber, at man tager det seriøst.
EnglishIt calls for the compulsory registration of all passengers on board passenger ferries.
Den omhandler obligatorisk registrering af alle ombordværende på passagerfærger.
EnglishMany other unreported accidents, illnesses and deaths go by the board, of course.
Naturligvis får bestyrelsen kendskab til mange andre uregistrerede ulykker.
EnglishOther contentious points include on board diagnostics and service monitoring.
Andre stridsspørgsmål er egendiagnosesystemet og overvågningen af køretøjer i brug.
EnglishWe have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
Vi må tænke os om endnu en gang og spørge os selv, hvilke ting vi prioriterer højest.
EnglishThe coordination of economic policies should not just be left on the drawing board.
Koordinationen af de økonomiske politikker må ikke ende som tomme ord uden handling.
EnglishIn addition, more Mauritanian seamen will be taken on board EU ships in future.
Desuden vil vi fremover tage flere mauretanske søfolk om bord på EU-skibe.
EnglishMr President, take this idea on board, and you will really bring progress to Europe.
Hr. formand, hvis De griber denne idé, vil De virkelig skabe fremskridt for Europa.
EnglishParliament would be well advised to take on board most of these conclusions.
Det ville være klogt af Parlamentet at holde fast i størstedelen af konklusionerne.
EnglishThis is something which a sensitive and democratic Europe has to take on board.
Det er noget, som et fintmærkende og demokratisk Europa er nødt til at gøre noget ved.
EnglishWe certainly need to get both the Americans and the Japanese more on board.
Vi har sandelig brug for, at få både amerikanerne og japanerne meget stærkere med.

"board game" dansk oversættelse

board game
Danish
  • brætspil
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"board gaming" dansk oversættelse

board gaming
Danish
  • board gaming
  • board spil
Mere chevron_right

"board governance" dansk oversættelse

board governance
Danish
  • bestyrelsens ledelse
  • bestyrelsesledelse
Mere chevron_right