Engelsk-dansk oversættelse af "boards"

EN

"boards" dansk oversættelse

volume_up
board {substantiv}

EN boards
volume_up
{flertal}

trending_flat
"planks"

boards
And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship.
og de andre bjærge sig nogle på Brædder andre på Stykker af Skibet.
And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:
Andre tyve Brædder skal laves til Boligens anden Side som vender mod Nord
And two boards made he for the corners of the tabernacle in the two sides.
Til Boligens Baghjørner lavede han to Brædder

Eksempelsætninger "boards" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEquality of composition of selection, promotion and recruitment boards is of the essence.
Også paritetisk sammensætning af udvælgelses-, forfremmelses- og ansættelsesorganer.
EnglishAnd thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.
Fremdeles skal du lave Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op
EnglishAnd the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.
den mellemste Tværstang midt på Brædderne skal nå fra den ene Ende af Væggen til den anden.
EnglishAnd he made boards for the tabernacle; twenty boards for the south side southward:
Af Brædderne som han lavede til Boligen var tyve til Sydsiden
EnglishThere are now more people on the management boards than there are people working in the centre.
Der er nu flere personer i bestyrelserne, end der er personer, der arbejder på centret.
EnglishSo he built the house, and finished it; and covered the house with beams and boards of cedar.
Således byggede han Templet færdigt og han lagde Taget med Bjælker og Planker af Cedertræ.
EnglishAnd thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.
Af Brædderne som du skal lave til Boligen skal tyve være til Sydsiden
EnglishAnd he made boards for the tabernacle of shittim wood, standing up.
Derpå lavede han Brædderne til Boligen af Akacietræ til at stå op
EnglishFurther studies show that companies with women on their boards have gained better results.
Undersøgelser viser også, at de virksomheder, der har kvinder i deres ledelse, opnår de bedste resultater.
EnglishAnd he made the middle bar to shoot through the boards from the one end to the other.
den mellemste Tværstang lavede han således at den midt på Brædderne nåede fra den ene Ende af Væggen til den anden.
EnglishBut they are clearly under-represented on the managerial ladder and on decision-making boards in the healthcare sector.
Men de er klart underrepræsenteret i ledelsen og ved beslutningstagningen.
EnglishAnd he put the staves into the rings on the sides of the altar, to bear it withal; he made the altar hollow with boards.
Og Stængerne stak han gennem Ringene på Alterets Sider for at det kunde bæres med dem.
EnglishThey have made all thy ship boards of fir trees of Senir: they have taken cedars from Lebanon to make masts for thee.
De tømred af Senircypresser hver Planke i dig fra Libanon hented de Cedre at lave din Mast
EnglishEuropean farmers should not again fall victim to economic experiments devised at drawing boards in Brussels.
De europæiske landmænd må ikke på ny blive ofre for økonomiske eksperimenter, der udtænkes i Bruxelles.
EnglishWhere we could also make savings is on the supervisory boards of the agencies in which each Member State has three members.
Der kan også spares på agenturernes tilsynsråd, som nu har tre medlemmer pr. medlemsstat.
EnglishThe partnership boards have been a success in that area.
De såkaldte partnership boards har været en succes.
EnglishMany company boards are now discussing whether to move planned investments outside Europe.
I mange bestyrelseslokaler overvejer man nu, om det ikke er bedst at foretage planlagte investeringer et andet sted end Europa.
EnglishIs the Commission prepared in future to have at least 50 per cent women on its selection boards and not 100 per cent men?
Er Kommissionen parat til fortsat at have mindst 50 % kvinder i sine ansættelsesudvalg, ikke 100 % mænd?
EnglishIf she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.
Er hun en Mur så bygger vi en krone af sølv derpå men er hun en Dør så spærrer vi den med Cederplanke.
EnglishTransparency in the procedure, with due respect for the independence of the boards, is central in this regard.
Gennemsigtighed i proceduren med behørig respekt for udvælgelseskomitéernes uafhængighed er centralt i den henseende.