Engelsk-dansk oversættelse af "bombing"

EN

"bombing" dansk oversættelse

volume_up
bombing {substantiv}
volume_up
bomb {substantiv}
DA
volume_up
atom bomb {substantiv}
EN

bombing {substantiv}

volume_up
1. generel
Let us say that bombing Baghdad will not work and is morally unjustifiable.
Lad os sige, at en bombning af Bagdad ikke vil virke og er moralsk uansvarligt.
Therefore, it is important that no green light be given for any military bombing by the USA.
Derfor er det vigtigt, at der ikke gives klarsignal til nogen militær bombning fra USAs side.
How we can allow illegal bombing like this to continue is just beyond credibility.
Det er ikke til at tro, at vi kan tillade en fortsættelse af en ulovlig bombning som denne.
2. militær
And all this exactly coincides with the new Anglo-American bombing.
Og alt dette er netop sammenfaldende med det nye angloamerikanske bombardement.
Over 32 people were killed and 40 were injured in the bombing of Kurdish villages by the Turkish military in Kendakor on 15 August.
Ved det tyrkiske militærs bombardement af kurdiske landsbyer i Kendakor den 15. august blev mere end 32 mennesker dræbt og 40 såret.
In the second place, it has been ruined by the sanctions imposed upon the country because of Milosevic and, to a small degree, by the NATO bombings.
For det andet er den ødelagt af de sanktioner, som på grund af Milosevic er blevet gennemført mod landet, og for en lille dels vedkommende er den ødelagt af NATO ' s bombardement.

Eksempelsætninger "bombing" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishLet us say that bombing Baghdad will not work and is morally unjustifiable.
Lad os sige, at en bombning af Bagdad ikke vil virke og er moralsk uansvarligt.
EnglishThirdly, however, we cannot condone aeroplanes bombing the civilian population!
For det tredje kan vi imidlertid ikke se på, hvordan fly bombarderer civilbefolkningen.
EnglishMoreover, the country has been subject to low intensity bombing for several years.
Desuden har vi ført en lavintensiv bombekrig mod landet igennem flere år.
EnglishBombing civilian populations should no longer be allowed in this century.
I dette århundrede må sådanne bombardementer af civilbefolkningen ikke mere tillades.
EnglishGovernment forces are blanket-bombing regions in the south with heavy civilian casualties.
Regeringsstyrkerne tæppebomber de sydlige regioner med store civile tab til følge.
EnglishHow we can allow illegal bombing like this to continue is just beyond credibility.
Det er ikke til at tro, at vi kan tillade en fortsættelse af en ulovlig bombning som denne.
EnglishAnd all this exactly coincides with the new Anglo-American bombing.
Og alt dette er netop sammenfaldende med det nye angloamerikanske bombardement.
EnglishEuropean and worldwide support for their cause is weakened with every suicide bombing.
Den europæiske og verdensomspændende støtte til deres sag svækkes med hver selvmordsbombe.
EnglishUnfortunately these bombing raids were the only logical response to his atrocities.
De var desværre det eneste logiske svar på hans rædselsgerninger.
EnglishVarious people come to you and report a bombing, carried out by five terrorists.
Der kommer forskellige personer til dig og fortæller om et bombeangreb udført af fem gerningsmænd.
EnglishHospitals, too, for example, are suffering the consequences of the bombing of the power station.
Hospitalerne lider f.eks. også under følgerne efter bombningen af kraftværket.
EnglishNow he should negotiate, but the bombing will continue until he comes to the negotiating table.
Nu bør han forhandle, men der skal bombes, indtil han kommer til forhandlingsbordet.
EnglishThe bombing began without sufficient consideration being given to the objectives and consequences.
Man påbegyndte bombninger uden at overveje deres mål og følger tilstrækkeligt.
EnglishIn Afghanistan we have seen the bombing and destruction that has taken place.
Vi har i Afghanistan været vidne til bombninger og ødelæggelse.
EnglishHowever, we were opposed to the use of bombing as the means to resolve this terrible crisis.
Der var til gengæld uenighed om anvendelsen af bombeangreb som middel til at løse krisen.
EnglishThey have been indiscriminately bombing homes, killing civilians and destroying the entire city.
De bomber beboelseskvarterer i flæng, dræber civile og ødelægger hele byen.
EnglishHow can we describe the bombing of Qana except as a war crime?
Hvordan kan vi beskrive bombningen af Qana som andet end en krigsforbrydelse?
EnglishTherefore, it is important that no green light be given for any military bombing by the USA.
Derfor er det vigtigt, at der ikke gives klarsignal til nogen militær bombning fra USAs side.
EnglishThe solution to this horrific 20-day bombing campaign will obviously involve negotiation.
En løsning på denne rædselsvækkende 20-dages bombekampagne vil naturligvis omfatte forhandlinger.
EnglishI wonder what on earth this has to do with stopping suicide bombing?
Hvad i al verden har det at gøre med at standse selvmordsbomberne?

Synonymer (engelsk) for "bombing":

bombing
bomb
atom bomb