Engelsk-dansk oversættelse af "bonus"

EN

"bonus" dansk oversættelse

volume_up
bonus {substantiv}
volume_up
bonus for special efforts [glose]
DA

"bonus" engelsk oversættelse

EN
EN

bonus {substantiv}

volume_up
Compulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
Obligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
Their chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
Selskabets administrerende direktør fik for nylig en personlig bonus på IEP 17 millioner.
Ladies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.
Denne bonus bør vi ikke klatte væk, ærede kolleger.
It is a bonus if the capacity is in line with the catch potential, but the capacity is not a goal in itself.
Det er en sidegevinst, hvis kapaciteten passer til fangstmulighederne, men den er ikke et mål i sig selv.
If it is true that expenditure turns out to be higher than expected, then that is unfortunate, but if it is lower, then automatically that is regarded as a welcome bonus.
Hvis det bevirker, at udgifterne stiger mere end forventet, så er det ærgerligt, men hvis de falder, så er det automatisk også en sidegevinst.
DA

bonus {en}

volume_up
bonus (også: sidegevinst)
volume_up
bonus {substantiv}
Obligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
Compulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
Selskabets administrerende direktør fik for nylig en personlig bonus på IEP 17 millioner.
Their chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
Denne bonus bør vi ikke klatte væk, ærede kolleger.
Ladies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.

Eksempelsætninger "bonus" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe scheme should also include an expansion bonus, even now in its initial stages.
En form for ekspansionshonorar skal være indeholdt i dette system, helt fra startfasen.
EnglishThis will also have a positive effect on employment as an added bonus.
De beskæftigelsesvirkninger, som dette kunne få, ville udgøre en positiv merværdi.
EnglishCompulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
Obligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
EnglishTheir chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
Selskabets administrerende direktør fik for nylig en personlig bonus på IEP 17 millioner.
EnglishThe ECB also acknowledges that there has been a lack of clarity surrounding this extra bonus.
ECB erkender også, at der er en vis usikkerhed omkring denne ekstra bonus.
EnglishA certain degree of drama, but not too much, is always a bonus.
Det, der tæller, er, at der scores, og hvilke point der uddeles under kampen.
EnglishIf there can now be joint initiatives within the WTO, then that is an extra bonus.
Hvis der nu udarbejdes fælles initiativer i WTO, er det godt.
EnglishLadies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.
Denne bonus bør vi ikke klatte væk, ærede kolleger.
EnglishThe use of peat is a bonus in Nordic energy policy.
Anvendelse af tørv yder et ekstra bidrag til den nordlige energipolitik.
EnglishAll the better if, as an added bonus, this leads to the creation of 500 000 jobs, as the report states.
Så meget desto bedre, hvis det oven i købet kan skabe 500.000 arbejdspladser, som betænkningen hævder.
EnglishA careful and generous stance is a welcome bonus in this respect.
Det kræver en omhyggelig og storsindet holdning.
EnglishOnly one Google Wallet bonus may be applied per order.
Der kan kun tilskrives én Google Wallet-bonus pr. ordre.
EnglishIt is a bonus if the capacity is in line with the catch potential, but the capacity is not a goal in itself.
Det er en sidegevinst, hvis kapaciteten passer til fangstmulighederne, men den er ikke et mål i sig selv.
EnglishExperience is a bonus; it cannot be a defect.
Erfaring kan ikke være en ulempe, erfaring er en gevinst.
EnglishEveryone knows that, but it could be an enormous bonus in removing the image of inadequacy when we handle such situations.
Alle ved det, men det kunne hjælpe enormt, hvis dette billede af uhensigtsmæssig handlen fjernes.
EnglishMr President, this is an unexpected bonus for me.
Hr. formand, dette er en uventet glæde for mig.
EnglishLabels do all the work that folders do, but with an added bonus: you can add more than one to a message.
Etiketterne fungerer på samme måde som mapper, men med den ekstra fordel, at du kan føje mere end én etiket til en meddelelse.
EnglishFirms would have to agree voluntarily to comply with certain minimum criteria in return for a fixed payment or bonus.
Virksomhederne skal være villige til frivilligt at overholde minimumskriterierne mod en passende kompensation, en bonus.
EnglishThe bonus granted out of the EUR 850 million demanded is roughly the equivalent of about twenty kilometres of motorway in France!
Den bonus, vi har fået tildelt af de krævede 850 millioner euro, svarer i store træk til prisen på 20 km motorvej i Frankrig!
EnglishYou correctly stated that the Commission was aiming to abolish the Belgian no-claims bonus system and move towards a free tariff structure.
De har med rette sagt, at Kommissionen stræber efter at afskaffe det belgiske " bonus-malus " system og indføre takstfrihed.

Synonymer (engelsk) for "bonus":

bonus
Andre ord i vores ordbog