Engelsk-dansk oversættelse af "bonuses"

EN

"bonuses" dansk oversættelse

volume_up
bonus {substantiv}
volume_up
bonus for special efforts [glose]
EN

bonuses {flertal}

volume_up
In the name of wage moderation, it condemns granting extraordinary bonuses to some ECB employees, which is unacceptable.
Den kritiserer med henvisning til løntilbageholdenheden tildelingen af ekstraordinære bonusser til en del af de ansatte i ECB, hvilket er uacceptabelt.
I would refer by way of example to the British Presidency's bonuses, which have somewhat altered the cohesive logic of the regulation.
Som eksempel kan jeg nævne det britiske formandskabs bonusser, som til en vis grad har ændret ved den grundlæggende tankegang bag forordningen.

Eksempelsætninger "bonuses" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThere is a down side but surely we should also consider the bonuses.
Der er negative virkninger, men vi må da også se på de positive virkninger.
EnglishBonuses for starvation wages and environmental pollution?
Præmier for sultelønninger og miljøforurening, det er mere end kynisk!
EnglishI must express my disappointment with the Council’ s original agreement and, in particular, with Christmas bonuses.
Jeg vil udtrykke min skuffelse over Rådets oprindelige aftale og navnlig med julebonuserne.
EnglishQuite honestly, I do not think it is sensible to pay 'breeding bonuses ' as a means of tackling these problems.
Jeg tror ærlig talt ikke, at uddeling af børneydelser er vejen frem til løsning af disse problemer.
EnglishThe first had to do with the provision of information about management salaries and bonuses in annual reports.
Det første forslag omhandlede tilvejebringelse af oplysninger om ledelsens løn og bonus i årsregnskaber.
EnglishThe other point was extraordinary bonuses.
Det andet punkt drejede sig om ekstraordinært gratiale.
EnglishIt makes no sense, and does not benefit the farmers, for these 1.3 or 1.5 billion to be paid out as bonuses – they are swallowed up and do not benefit the farms.
Det er ikke tilfældet med C-sukker, og derfor må C-sukker ikke længere være tilladt på verdensmarkedet.
EnglishI am strongly opposed to bonuses being paid for the reduction in quantity that I regard as perversion and for which the sugar industry itself bears responsibility.
Det handler i stedet om at udforme sukkerindustrien på en måde, så der tjenes penge på sukkerdyrkning.
EnglishIn the name of wage moderation, it condemns granting extraordinary bonuses to some ECB employees, which is unacceptable.
Den kritiserer med henvisning til løntilbageholdenheden tildelingen af ekstraordinære bonusser til en del af de ansatte i ECB, hvilket er uacceptabelt.
EnglishI would refer by way of example to the British Presidency's bonuses, which have somewhat altered the cohesive logic of the regulation.
Som eksempel kan jeg nævne det britiske formandskabs bonusser, som til en vis grad har ændret ved den grundlæggende tankegang bag forordningen.
EnglishSuch high standards give us two bonuses: cleaner air in Europe and achieving the leading edge of environmental technology.
Sådanne høje normer giver os to ting, for det første renere luft i Europa og for det andet, at det bliver muligt for os at komme på forkant med den miljøteknologiske udvikling.
EnglishThe reason for this was the practice of stock options and other personal bonuses to be received in line with the financial results of their employers.
Årsagen var anvendelsen af aktieoptioner og anden form for personlig bonus, som udløses afhængigt af de økonomiske resultater, de pågældende medarbejdere skaber.
EnglishAll wage claims by employees, including overtime pay, holiday bonuses and severance payments, must be covered and there must be no ceiling on payments.
Alle arbejdstagernes lønaftaler - inklusive overarbejdstillæg, feriepenge og afskedigelsesunderstøttelse - skal omfattes af direktivet, og der må ikke være et loft for udbetalinger.
EnglishWhy not go in for a proper reform and do away with endless quota regulations, ceilings, minimum and maximum livestock densities, slaughter premiums and fattening bonuses?
Hvorfor foretager De ikke for alvor den omlægning og går bort fra de evige kvoteordninger, lofter, minimal- og maksimalbelægningsgrader, slagte- og opdrætspræmier?
EnglishAs a cherry on the cake, the possibility is raised of allocating financial bonuses to media that have apparently been able to communicate the European idea and European values.
Midt under kampagnen op til folkeafstemningen er der, i strid med valgloven, opstillet 14.000 reklameskilte, hvor man kan læse udvalgte, afkortede artikler, som opfordrer til at stemme ja.

Synonymer (engelsk) for "bonus":

bonus