Engelsk-dansk oversættelse af "both"

EN

"both" dansk oversættelse

DA
DA
EN

both {pronomen}

volume_up
both
Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both!
vi savner en Voldgiftsmand til at lægge sin Hånd på os begge!
That is why it is so necessary that we ensure both.
Derfor er det så nødvendigt, at vi sikrer begge aspekter.
Both sides were involved in this process and both sides gained from it.
Begge parter tog del i processen, begge parter fik gavn heraf.

Eksempelsætninger "both" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe will base this on both our organisations ' experiences in these policy areas.
Dette vil vi basere på de to organisationers erfaringer på disse politikområder.
EnglishIn fact, we know that consumption evolves both quantitatively and qualitatively.
Vi ved således, at forbruget udvikler sig både hvad angår kvantitet og kvalitet.
EnglishThe means may differ but it is clear that both sides have the same preoccupation.
Måske er midlerne forskellige, men det er tydeligt, at begge synspunkter findes.
EnglishBoth firmly stressed that a political solution had to be found for the conflict.
Begge fremhævede indgående, at der skal findes en politisk løsning på konflikten.
EnglishMadam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
Fru formand, jeg bifalder og støtter begge de betænkninger, som vi drøfter i dag.
EnglishMadam President, we are witnessing a cataclysm in both economic and human terms.
Fru formand, vi er vidne til en på samme tid økonomisk og menneskelig katastrofe.
EnglishBoth countries have worked hard and they have achieved enormous progress so far.
De to lande har arbejdet hårdt, og de har gjort store fremskridt indtil videre.
EnglishWe are both committed to implementing the ‘ roadmaps for the four common spaces’.
Vi har begge givet tilsagn om at gennemføre køreplanerne for de fire fælles rum.
EnglishIt will require information to become communication that goes in both directions.
Det forudsætter, at information bliver til kommunikation, som virker begge veje.
EnglishThe Baltic Sea is a part of the Northern Dimension which is connected with both.
Østersøen er en del af den nordiske dimension, som er forbundet med begge dele.
EnglishWe believe that we have to introduce both qualitative and quantitative elements.
Vi mener, at der skal indføres et kvantitativt element og et kvalitativt element.
EnglishEfforts must now be made to tone down the rhetoric on both sides of the Atlantic.
Der skal nu gøres en indsats for at dæmpe retorikken på begge sider af Atlanten.
EnglishI hope you will both be very happy together.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge vil være meget lykkelige sammen.
EnglishNo, equality means that we all participate in both working life and family life.
Nej, ligestilling er, at vi alle deltager i både arbejdslivet og familielivet.
EnglishMr President, both of the previous speakers have highlighted the critical points.
Hr. formand, de to foregående talere har allerede peget på de kritiske punkter.
EnglishBoth a rule on liability and a satisfactory rule on labelling are a long way off.
Vi er meget langt fra en ansvarsordning og en tilfredsstillende mærkningsordning.
EnglishBoth sides in those discussions produced input - this is not dictated by one side.
Begge sider kommer med input - der er ikke noget, som dikteres fra den ene side.
EnglishI would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
Jeg vil med det samme sige, at jeg er modstander af begge disse yderholdninger.
EnglishAs we have been reminded, Bulgaria and Romania are both advanced in negotiations.
Som vi har hørt, er både Bulgarien og Rumænien kommet videre med forhandlingerne.
EnglishThis applies both to measures involving the internal market and to social policy.
Dette gælder både for bestemmelserne om det indre marked og for socialpolitikken.

"both geographical and" dansk oversættelse

both geographical and
Danish
  • både geografisk og
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.